Aantal proefpersonen in Nederland in 2021

Het aantal beoogde proefpersonen in onderzoeksdossiers die in Nederland zijn beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek. Informatie over het aantal daadwerkelijk geïncludeerde proefpersonen is niet beschikbaar.

Aantal proefpersonen in Nederland in 2021

Aantal proefpersonen in Nederland in 2021
2021
geneesmiddelenonderzoek (22%)63401
overig interventieonderzoek (13%)60782
observationeel onderzoek (57%)167681

Ten opzichte van het totaal is in 2021 het aantal beoogde proefpersonen het grootst bij observationeel onderzoek (57%), gevolgd door geneesmiddelenonderzoek (22%) en overig interventieonderzoek (13%).

Brontabel als csv (124 bytes)

Aantal proefpersonen in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Aantal proefpersonen in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20212020201920182017
geneesmiddelenonderzoek6340153030399763145441537
overig interventieonderzoek6078257965547347561462305
observationeel onderzoek167747140558122815100175128143
totaal291930251553217525207243231985

Het totaal aantal beoogde proefpersonen is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. De grootste stijging is te zien bij observationeel onderzoek, gevolgd door geneesmiddelenonderzoek en overig interventieonderzoek.

Brontabel als csv (245 bytes)