Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2021

Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek.

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2021

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2021
2021
geneesmiddelenonderzoek (40%)616
overig interventieonderzoek (26%)403
observationeel onderzoek (34%)525

Ten opzichte van het totaal zijn in 2021 de meeste onderzoeksdossiers beoordeeld op het gebied van geneesmiddelenonderzoek (40%), gevolgd door observationeel onderzoek (34%) en overig interventieonderzoek (26%).

Brontabel als csv (117 bytes)

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20212020201920182017
geneesmiddelenonderzoek616586609574559
overig interventieonderzoek403407431452472
observationeel onderzoek525556528586641
totaal15441549156816121672

Het totaal aantal onderzoeksdossiers dat is beoordeeld is in 2021 opnieuw iets gedaald. Er zijn 9 onderzoeksdossiers minder ingediend en beoordeeld dan in 2020. Deze daling komt door een afname in het aantal observationele studies en overige interventiestudies. Bij geneesmiddelenonderzoek is echter juist een stijging te zien. De verdeling over de verschillende categorie├źn onderzoek blijft nagenoeg hetzelfde.

Brontabel als csv (200 bytes)