Aantal besluiten per commissie in 2021

Het aantal besluiten dat in 2020 en 2021 per commissie is genomen, gerangschikt naar het aantal besluiten dat zij gemiddeld over de laatste twee kalenderjaren namen.

naam commissie 2020 2021 gemiddeld* type commissie
Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen 173 189 181 academisch
METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam 181 179 180 academisch
Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek 173 170 172 niet-instellingsgebonden
METC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 186 132 159 academisch
METC Utrecht 118 136 127 academisch
METC Leiden Den Haag Delft 109 111 110 academisch
Medical Research Ethics Committees United (MEC-U) 104 105 105 instellingsgebonden
METC Universitair Medisch Centrum Groningen 96 102 99 academisch
METC VU medisch centrum 97 82 90 academisch
METC Academisch Ziekenhuis Maastricht / Universiteit Maastricht 86 92 89 academisch
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 57 66 62 niet-instellingsgebonden
METC Brabant 50 54 52 niet-instellingsgebonden
METC Stichting Nederlands Kanker Instituut - Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 33 57 45 instellingsgebonden
METC Z 22 23 23 instellingsgebonden
METC Isala klinieken Zwolle 22 15 19 instellingsgebonden
METC Máxima Medisch Centrum 14 17 16 instellingsgebonden
Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek 10 10 10 instellingsgebonden
Totaal 1.540 1.540

* Erkende METC's moeten voldoen aan de tienprotocolleneis. Dit betekent dat iedere METC ten minste tien onderzoeksprotocollen per jaar moet beoordelen, gemiddeld over een periode van twee kalenderjaren.