Wob-verzoeken en klachten

In 2020 ontving de CCMO twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De CCMO heeft in 2020 geen klachten ontvangen.

Eén van deze Wob-verzoeken was in 2020 nog in behandeling. Het andere Wob-verzoek had betrekking op informatie en documenten van twee onderzoeksdossiers. Voor een van beide dossiers heeft de CCMO het verzoek doorgestuurd aan de erkende METC die het onderzoeksprotocol had beoordeeld. Het tweede dossier bevond zich niet bij de CCMO, noch bij een van de erkende METC’s.