Toezicht

De CCMO houdt toezicht op de werkzaamheden van erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s). In 2020 heeft de CCMO geen for cause toezichtactie gehad.

Doorlopende toezichtactie

Eind 2019 is de CCMO een doorlopende toezichtactie gestart. Dit naar aanleiding van een for cause toezichtactie in datzelfde jaar naar de werkwijze van een METC die een studie heeft beoordeeld waarin de veiligheid en optimale dosering werd onderzocht van een combinatie van twee geregistreerde geneesmiddelen.

De CCMO heeft via een steekproef vier METC’s geselecteerd die geneesmiddelenonderzoek beoordelen dat gerelateerd is aan het thema van het doorlopende toezicht. Het doel van de doorlopende toezichtactie is meer inzicht krijgen in de wijze waarop METC’s de risico’s van versterkte farmacodynamische effecten dan wel interacties van combinaties van geneesmiddelen toetsen.

Voor deze doorlopende toezichtactie hebben de geselecteerde METC’s ieder twee onderzoeksdossiers naar de CCMO verzonden. Door het vertrek van de toezichtsmedewerker lukte het de CCMO niet om de acht ontvangen dossiers in 2020 te analyseren en de toezichtactie af te ronden. De CCMO zal de analyse in 2021 afronden.

Jaarverslagen METC’s

In het jaarverslag 2019 kondigde de CCMO aan dat ze in 2020 naar alle METC’s een brief zou sturen met aanbevelingen en best practices ten aanzien van de jaarverslagen van de METC’s. De CCMO heeft in 2020 de METC-jaarverslagen geanalyseerd en voor ieder jaarverslag bevindingen genoteerd. Mede vanwege de coronacrisis is besloten om een brief met de bevindingen begin 2021 naar de METC’s te sturen.