Openbaarmaking onderzoeksresultaten

Op 19 augustus jl. verscheen een rapport van TranspariMED en Health Action International (HAI) over de openbaarmaking van de resultaten van geneesmiddelenonderzoek in publiek toegankelijke registers. De dagen daarna publiceerde NRC twee artikelen over dit rapport. De CCMO heeft desgevraagd gereageerd op het rapport en de artikelen.

Gezien het belang van dit onderwerp en om misverstanden te voorkomen besloot de CCMO de reactie ook op haar website te publiceren. Met name de stelling dat slechtst 3% van het geneesmiddelenonderzoek openbaar worden gemaakt, is door de CCMO gecorrigeerd.