Beter leesbare proefpersoneninformatie

In 2020 is een nieuwe versie van het model voor de proefpersoneninformatie voor proefpersponen van 16 jaar en ouder (volwassenen) in gebruik genomen. Met dit model kunnen onderzoekers de informatiebrief voor volwassen proefpersonen opstellen.

Het model is ontwikkeld door de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) in samenwerking met de CCMO en met nadrukkelijke inbreng van patiëntvertegenwoordigers. Het taalgebruik in de nieuwe versie is toegankelijker gemaakt op het zogenoemde taalniveau B1. Daardoor is de informatie beter leesbaar en begrijpelijker geworden.

Sinds 1 november 2020 hanteren de CCMO en de medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) de nieuwe versie van het model als maatstaf bij de beoordeling van nieuwe onderzoeksdossiers.