Typen interventies in Nederland in 2020

Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type interventie. Studies die onder meer dan één type interventie geschaard kunnen worden, worden in deze cijfers slechts één keer meegeteld.

Typen interventies in Nederland in 2020

Typen interventies in Nederland in 2020
2020
geneesmiddelen (54%)586
medische hulpmiddelen (21%)228
voeding (6%)71
operaties (6%)68
psychosociale interventies (5%)59
radiotherapie (4%)49
bewegingstherapie (3%)33

Ten opzichte van het totaal aantal interventiestudies gaat het in verreweg de meeste gevallen om geneesmiddelenonderzoek (54%), gevolgd door onderzoek met medische hulpmiddelen (21%). De overige typen interventieonderzoek zijn onderzoek naar voeding (6%), operaties (6%), psychosociale interventies (5%), radiotherapie (4%) en bewegingstherapie (3%).

Brontabel als csv (188 bytes)

Typen interventies in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Typen interventies in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20202019201820172016
geneesmiddelen586609574559586
medische hulpmiddelen228219215225219
voeding7167726568
operaties6858636367
psychosociale interventies5970756978
radiotherapie4947494639
bewegingstherapie3338344460

Het aantal onderzoeksdossiers is voor de meeste typen interventies per jaar vrij stabiel.

Brontabel als csv (263 bytes)