Studies met minderjarigen in Nederland in 2020

Het aantal onderzoeksdossiers met minderjarigen (jonger dan 16 jaar) dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek.

Studies met minderjarigen in Nederland in 2020

Studies met minderjarigen in Nederland in 2020
2020
geneesmiddelenonderzoek (40%)78
overig interventieonderzoek (18%)36
observationeel onderzoek (42%)82

Ten opzichte van het totaal zijn studies met minderjarigen voornamelijk observationeel onderzoek (42%) en geneesmiddelenonderzoek (40%). Een kleiner deel betreft overig interventieonderzoek (18%).

Brontabel als csv (114 bytes)

Studies met minderjarigen in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Studies met minderjarigen in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20202019201820172016
geneesmiddelenonderzoek7879667060
overig interventieonderzoek3640505051
observationeel onderzoek82879396111
totaal196206209216222

Het totaal aantal studies met minderjarige proefpersonen (0-15 jaar) daalt de afgelopen jaren, vooral op het gebied van observationeel onderzoek en overig interventieonderzoek. Het aantal geneesmiddelenstudies met minderjarigen is in de afgelopen twee jaar nagenoeg hetzelfde gebleven.

Brontabel als csv (181 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen in Nederland in 2020

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen in Nederland in 2020
2020
fase I (5%)4
fase II (31%)24
fase III (51%)40
fase IV (8%)6
overig (5%)4

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen (0-15 jaar) vindt in verreweg de meeste gevallen plaats in fase-III-studies (51%), gevolgd door fase-II-studies (31%). Een klein deel van het geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen betreft fase-IV-studies (8%), fase-I-studies (5%) en overig geneesmiddelenonderzoek (5%).

Brontabel als csv (90 bytes)