Onderzoeksprotocollen door CCMO beoordeeld met negatief besluit in 2020

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de onderzoeksprotocollen die in 2020 door de CCMO beoordeeld zijn met een negatief besluit. De protocollen zijn onderverdeeld in categorieën, met per protocol een toelichting op de interventie en de doelgroep. Meer informatie over de studies is terug te vinden door in het CCMO-register te zoeken op het betreffende dossiernummer.

Celtherapie

Dossiernummer Interventie Doelgroep
NL64015.000.17 Allogene fetale lever MSC's, ex vivo geëxpandeerd, verkregen tijdens 1e trimester zwangerschap Volwassen zwangere vrouwen en foetussen en pasgeborenen
NL74415.000.20 Autologe MSC's die neurotrofe factoren afscheiden Volwassenen 50-75 jaar met een voorstadium of lichte vorm van de ziekte van Alzheimer
NL70280.000.19 Autoloog totaal kernhoudende cellenconcentraat uit bloed Volwassenen met kritieke ischemie van de ledematen

Minderjarige en/of wilsonbekwame proefpersonen

Dossiernummer Interventie Doelgroep
NL73669.000.20 Solriamfetol Kinderen 6-18 jaar met narcolepsie