Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in 2020

Het aantal onderzoeksdossiers voor geneesmiddelenonderzoek dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar de fase van het onderzoek en naar industrie versus niet-industrie.

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in 2020

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in 2020
2020
fase I (24%)139
fase II (30%)177
fase III (30%)173
fase IV (9%)52
overig (8%)45

Geneesmiddelenonderzoek vindt vooral plaats in fase-II-studies (30%) en fase-III-studies (30%), gevolgd door fase-I-studies (24%), fase-IV-studies (9%) en overig geneesmiddelenonderzoek (8%).

Brontabel als csv (97 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in de afgelopen vijf jaar

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in de afgelopen vijf jaar
20202019201820172016
fase I139131146129119
fase II177192169147162
fase III173185163165168
fase IV5252416455

Het aantal geneesmiddelenstudies per fase fluctueert over de afgelopen jaren. Er is geen duidelijke trend waar te nemen.

Brontabel als csv (138 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in 2020: industrie vs. niet-industrie

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in 2020: industrie vs. niet-industrie
2020
industrie (65%)382
niet-industrie (35%)204

Het merendeel van het geneesmiddelenonderzoek is afkomstig van de industrie (65%).

Brontabel als csv (54 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in de afgelopen vijf jaar: industrie vs. niet-industrie

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in de afgelopen vijf jaar: industrie vs. niet-industrie
industrieniet-industrie
202065%35%
201964%36%
201863%37%
201761%39%
201660%40%

De trend van de afgelopen jaren van een toename van meer industrie gesponsord dan niet-industrie gesponsord geneesmiddelenonderzoek heeft zich in 2020 voortgezet.

Brontabel als csv (97 bytes)