Aantal proefpersonen in Nederland in 2020

Het aantal beoogde proefpersonen in onderzoeksdossiers die in Nederland zijn beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek. Informatie over het aantal daadwerkelijk geïncludeerde proefpersonen is niet beschikbaar.

Aantal proefpersonen in Nederland in 2020

Aantal proefpersonen in Nederland in 2020
2020
geneesmiddelenonderzoek (21%)53030
overig interventieonderzoek (23%)57965
observationeel onderzoek (56%)140558

Ten opzichte van het totaal is in 2020 het aantal beoogde proefpersonen het grootst bij observationeel onderzoek (56%), gevolgd door overig interventieonderzoek (23%) en geneesmiddelenonderzoek (21%).

Brontabel als csv (124 bytes)

Aantal proefpersonen in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Aantal proefpersonen in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20202019201820172016
geneesmiddelenonderzoek5303039976314544153732439
overig interventieonderzoek5796554734756146230560447
observationeel onderzoek140558122815100175128143173785
totaal251553217525207243231985266671

Het totaal aantal beoogde proefpersonen is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. De grootste stijging is te zien bij observationeel onderzoek, gevolgd door geneesmiddelenonderzoek en overig interventieonderzoek.

Brontabel als csv (245 bytes)