Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2020

Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek.

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2020

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2020
2020
geneesmiddelenonderzoek (38%)586
overig interventieonderzoek (26%)407
observationeel onderzoek (36%)556

Ten opzichte van het totaal zijn in 2021 de meeste onderzoeksdossiers beoordeeld op het gebied van geneesmiddelenonderzoek (38%), gevolgd door observationeel onderzoek (36%) en overig interventieonderzoek (26%).

Brontabel als csv (117 bytes)

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20202019201820172016
geneesmiddelenonderzoek586609574559586
overig interventieonderzoek407431452472482
observationeel onderzoek556528586641670
totaal15491568161216721738

Het totaal aantal onderzoeksdossiers dat is beoordeeld is in 2020 opnieuw iets gedaald. Er zijn 19 onderzoeksdossiers minder ingediend en beoordeeld dan in 2019. Deze daling komt door een afname in het aantal geneesmiddelenstudies en overige interventiestudies. Bij observationeel onderzoek is echter juist een stijging te zien. De verdeling over de verschillende categorie├źn onderzoek blijft nagenoeg hetzelfde.

Brontabel als csv (200 bytes)