Thema: EU-verordening medische hulpmiddelen en klinisch onderzoek

Dit deel van het jaarverslag gaat over de EU-verordening medische hulpmiddelen en klinisch onderzoek. De strekking van de verordening wordt kort toegelicht en de CCMO zet haar visie over dit onderwerp uiteen. Daarnaast vindt u drie interviews waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.