Ontwikkelingen in 2016

Dit deel van het jaarverslag gaat over de belangrijkste (inter)nationale ontwikkelingen in 2016 op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Europese wetgeving betreffende klinisch geneesmiddelen-onderzoek en de verruiming van nationale wetgeving hebben (toekomstige) gevolgen voor de CCMO. Ook vindt u in dit deel een beknopte weergave van de activiteiten met partijen uit het veld waarmee de CCMO samenwerkt. Tot slot worden de onverwachte complicaties die zich voordeden tijdens een Frans onderzoek met een potentieel nieuw geneesmiddel, en de internationale gevolgen daarvan, beschreven.