Woo-verzoek indienen bij de CCMO

Via een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) vraagt u de CCMO informatie openbaar te maken die in documenten is vastgelegd. Hieronder vindt u informatie over het indienen van een Woo-verzoek.

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag een Woo-verzoek indienen bij de CCMO. In de Woo is omschreven hoe de behandeling van deze verzoeken plaats moet vinden.  

Een Woo-verzoek kent geen vormvereisten. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar de CCMO over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van de CCMO als bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Wat hebben wij van u nodig?

Wij verzoeken u om ons uw e-mailadres te verstrekken, omdat wij met u corresponderen per e-mail.

Wanneer krijgt u een reactie?

U krijgt binnen 4 weken een reactie op uw Woo-verzoek. De CCMO kan deze termijn nog met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld als het gaat om veel informatie. De termijn van 4 weken kan opgeschort worden als er een zienswijze gevraagd dient te worden aan een derde-belanghebbende. Als het langer duurt, krijgt u dit schriftelijk te horen voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.

De CCMO kan een toelichting vragen als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Waar kunt u uw Woo-verzoek indienen?

Stuur uw verzoek per e-mail naar: Woo@ccmo.nl.

Let op: Dit is uitsluitend bedoeld voor Woo-verzoeken die betrekking hebben op de werkzaamheden van de CCMO. Wilt u weten bij welke andere organisaties u een Woo-verzoek kunt indienen? Neem dan contact op met Informatie Rijksoverheid. U kunt hen onder meer bereiken via telefoonnummer 1400 en via het contactformulier van de Rijksoverheid.

Vragen en informatie

Hebt u een vraag over het indienen van een Woo-verzoek of hebt u een vraag over de beschikbaarheid van bepaalde informatie bij de CCMO? Stuur uw vraag dan per e-mail naar Woo@ccmo.nl. De Woo-contactpersoon van de CCMO zal uw vraag in behandeling nemen.