Suggesties en klachten

De CCMO streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u een suggestie ter verbetering van onze dienstverlening? Of heeft u een klacht over de wijze waarop de CCMO zich heeft gedragen? Dan kunt u dit aan de CCMO kenbaar maken. Door suggesties en klachten bij ons te melden kunnen wij leren van onze fouten en waar mogelijk onze werkwijze verbeteren.

Ik wil een suggestie doorgeven

Suggesties ter verbetering van onze dienstverlening kunt u melden via ccmo@ccmo.nl.

Ik wil een klacht indienen

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de CCMO zich jegens u of een ander heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. Voorbeelden van klachten zijn: de telefonische bereikbaarheid, de wijze waarop u bejegend bent, onjuiste informatieverstrekking of het niet (tijdig) reageren op een e-mail.

Als u het niet eens bent met een besluit van een erkende METC of de CCMO kunt u geen klacht indienen. In dat geval kunt u, afhankelijk van de situatie, onder bepaalde voorwaarden een administratief beroep of een bezwaar indienen bij de CCMO.

De CCMO heeft een klachtenregeling opgesteld waarin beschreven staat hoe zij een klacht behandelt.

U kunt uw klacht zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (per e-mail of per post) indienen. Wilt u uw klacht schriftelijk indienen? Geef dan in uw e-mail of brief zo duidelijk mogelijk aan waarover de klacht gaat. Ook moet u in ieder geval uw naam en adres en de datum waarop u de klacht indient vermelden.

De CCMO ontvangt schriftelijke klachten bij voorkeur via e-mail. U kunt uw klacht sturen naar ccmo@ccmo.nl. Stuurt u uw klacht liever per brief? Dan kunt u uw brief richten aan:
Algemeen secretaris van de CCMO
Postbus 16302
2500 BH Den Haag