Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

Wetenschappelijk onderzoek met mensen valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) als er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek en personen aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden opgelegd.

Op de pagina Uw onderzoek: WMO-plichtig of niet? kunt u meer lezen over de reikwijdte van de WMO.

Onderzoek dat onder de WMO valt moet, afhankelijk van het type onderzoek, vooraf door een erkende METC of de CCMO worden getoetst. Met de informatie op de pagina Wegwijs in de toetsingsprocedure kunt u achterhalen of uw onderzoek een dergelijke medisch-ethische toets moet doorlopen en zo ja bij welke toetsingscommissie.