Valt mijn onderzoek binnen de reikwijdte van de WMO?

Eerst moet u bepalen of uw onderzoek onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Hoe u dat doet leest u bij Uw onderzoek: WMO-plichtig of niet.

Als uw onderzoek WMO-plichtig is dient het vooraf te worden beoordeeld door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of de CCMO.

Meer weten over de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen? Volg de gratis e-learning.

Mijn onderzoek valt niet onder de WMO

Meer informatie vindt u bij Niet-WMO-onderzoek.

Ik weet het niet zeker

In de praktijk zullen er altijd twijfelgevallen zijn; het bekende grijze gebied. Bij twijfel kunt u uw vraag het beste voorleggen aan een erkende METC. Vermeld in uw vraag duidelijk de onderzoeksvraag, de onderzoekspopulatie, het doel en de opzet van het onderzoek. Stuur indien beschikbaar een (samenvatting van een) onderzoeksvoorstel mee.