Toetsingscommissie: erkende METC of CCMO?

In de meeste gevallen moet WMO-plichtig onderzoek worden beoordeeld door een erkende METC. Alleen voor bepaalde typen onderzoek is de toetsing voorbehouden aan de CCMO.

Meer hierover leest u bij Toetsingscommissie: erkende METC of CCMO?

Om te bepalen welke commissie uw onderzoek moet beoordelen kunt u gebruik maken van de Engelstalige online tool Committee Finder. In het geval van geneesmiddelenonderzoek dat nog onder de regels van de WMO valt (dus niet volgens de nieuwe Clinical Trial Regulation, CTR) vindt u hier ook welke bevoegde instantie de marginale toets uitvoert.