M2. Resultaten en publicaties

Binnen een jaar na afloop van de studie (wereldwijd) moet u bij de toetsingscommissie (METC of CCMO) een samenvatting met de resultaten van het onderzoek indienen. In geval van geneesmiddelenonderzoek moet u dit ook bij de bevoegde instantie indienen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Samenvatting resultaten onderzoek.