H1. CV onafhankelijke deskundige

De opdrachtgever van het onderzoek is verplicht een onafhankelijke arts of een andere onafhankelijke deskundige aan te wijzen bij wie proefpersonen met vragen terecht kunnen.

U moet van iedere onafhankelijke arts of andere onafhankelijke deskundige een recent cv ter beoordeling indienen. Het in te dienen cv hoeft niet te zijn ondertekend en moet ten minste zijn voorzien van een datum waaruit blijkt dat het om een recent cv gaat. De opdrachtgever en onderzoeker zijn wel verplicht om op locatie in hun eigen onderzoekdossier een getekend cv te hebben in overeenstemming met de beginselen van goede klinische praktijken (GCP).

Meer informatie over de eisen aan de onafhankelijke arts/deskundige vindt u op de pagina Onafhankelijke deskundige.