H2. CV coördinerend onderzoeker

Een coördinerend onderzoeker draagt bij multicenteronderzoek de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de onderzoekers in de verschillende deelnemende centra. Niet altijd zal er een coördinerend onderzoeker zijn bij multicenteronderzoek. Het is niet verplicht om er een aan te wijzen.

U moet een recent cv van de coördinerend onderzoeker ter beoordeling indienen. Het in te dienen cv hoeft niet te zijn ondertekend en moet ten minste zijn voorzien van een datum waaruit blijkt dat het om een recent cv gaat. De opdrachtgever en onderzoeker zijn wel verplicht om op locatie in hun eigen onderzoeksdossier een getekend cv te hebben in overeenstemming met de beginselen van goede klinische praktijken (GCP).