Beoordelingstermijnen geneesmiddelenonderzoek

Voor geneesmiddelenonderzoek volgens CTR gelden specifiek in de CTR neergelegde beslistermijnen.