Beoordelingstermijnen toetsingscommissie

De beoordelingstermijn begint te lopen op de dag nadat de erkende METC of de CCMO de complete aanvraag heeft ontvangen.

De erkende METC of de CCMO stuurt een ontvangstbevestiging. Voor de beoordelingstermijnen van WMO-onderzoek kan de toetsingscommissie verwijzen naar ToetsingOnline. Daarin kunt u de beoordelingstermijnen volgen. De beslistermijn hangt af van het type onderzoek.