D. Productinformatie

Dit deel van het dossier bevat de productinformatie over het IVD dat onderdeel is van de prestatiestudie.

Afhankelijk van het wettelijk kader waar de IVD-prestatiestudie onder valt moet u de volgende documenten meesturen:

Prestatiestudie vallend onder IVDR artikel 58

  • Investigator’s Brochure (IB)
  • Technische documentatie
  • Verklaring fabrikant over veiligheid en prestaties van het IVD
     

Post-Market Performance Follow-up (PMPF) (IVDR artikel 70.1)

  • Investigator’s Brochure (IB) of Instruction for use (IFU)
  • EU-declaratie van conformiteit