Prestatiestudie: definitie en kaders

Onderzoek naar de prestatie van een IVD valt binnen de reikwijdte van de IVDR. Andere studies waarbij IVD’s worden gebruikt in het kader van onderzoek (bijvoorbeeld het meten van een eindpunt), maar waarbij niet de prestatie van het IVD zelf wordt onderzocht, valt buiten de reikwijdte van hoofdstuk VI van de IVDR. Deze studies vallen mogelijk wel onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)  of de Embryowet.

Definitie prestatiestudie

De IVDR geeft de volgende definitie van een prestatiestudie:

een studie die wordt uitgevoerd ter bepaling of bevestiging van de analytische of klinische prestaties van een hulpmiddel .

Met analytische prestaties wordt het vermogen bedoeld van een IVD om een specifiek analyt correct te detecteren of te meten. Met klinische prestatie wordt het vermogen bedoeld om resultaten te leveren die klinische relevant zijn.

Kaders voor prestatiestudies

De IVDR kent de volgende kaders voor prestatiestudies, met verschillende vereisten en procedures:

  • Prestatiestudies met risico voor proefpersoon (IVDR artikel 58, lid 1 en artikel 70, lid 2):
    •  waarbij de chirurgisch invasieve bemonstering wordt uitgevoerd uitsluitend ten behoeve van de prestatiestudie;
    • die een interventionele klinische prestatiestudie betreft waarbij de testresultaten van invloed kunnen zijn op besluiten inzake patiëntenzorg en/of kunnen worden gebruikt als richtsnoer voor de behandeling, of
    • waarbij de uitvoering van de studie bijkomende invasieve procedures of andere risico's voor de proefpersonen van de studies omvat.
  • Prestatiestudies met companion diagnostics (CDx) (IVDR artikel 58, lid 2);
  • Post-market performance follow-up (PMPF) met extra invasieve en/of belastende procedures (IVDR artikel 70, lid 1);
  • Prestatiestudies zonder risico voor proefpersoon (IVDR artikel 57). Deze hoeven niet getoetst te worden door een erkende METC/CCMO.

Met onderstaande flowchart kunt u bepalen onder welk kader uw prestatiestudie valt. Een Engelstalige toelichting is beschikbaar. 

Beeld: ©CCMO