Resultaten onderzoek

De verplichtingen van de opdrachtgever voor het melden van de resultaten van klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen zijn afhankelijk van het wettelijke kader waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden.