Beëindiging conform onderzoeksprotocol

Is uw klinisch onderzoek beëindigd zoals gedefinieerd in het onderzoeksprotocol? Dan moet u de einddatum melden bij de toetsingscommissie (METC of CCMO).

Is de CCMO de toetsingscommissie? Dan moet u het formulier Melden beëindiging studie gebruiken.

Heeft een erkende METC uw onderzoek beoordeeld? Vraag dan aan de METC hoe u het einde van het onderzoek moet melden.

Klinisch onderzoek in het kader van conformiteitsdoeleinden (MDR artikel 62 of 74.2) of post-market clinical follow-up investigations (MDR artikel 74.1)

Bij beëindiging van het klinisch onderzoek zoals gedefinieerd in het onderzoeksprotocol moet de opdrachtgever dit binnen 15 kalenderdagen melden aan:

  • de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO),
  • de CCMO als bevoegde autoriteit voor klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen via devices@ccmo.nl.

Deze termijn geldt zowel voor de einddatum van het onderzoek in Nederland als voor de einddatum van het onderzoek in alle EU-lidstaten en wereldwijd.

Ander klinisch onderzoek (MDR artikel 82) of onderzoek met een positief besluit van vóór 26 mei 2021

De opdrachtgever moet de einddatum binnen 56 kalenderdagen (8 weken) melden aan de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO). Deze termijn geldt zowel voor de einddatum van het onderzoek in Nederland als voor de einddatum van het onderzoek in alle EU-lidstaten en wereldwijd.