Opschorting of (voortijdige) beëindiging onderzoek

Het kan gebeuren dat door omstandigheden een klinisch onderzoek naar een medisch hulpmiddel wordt opgeschort of voortijdig wordt beëindigd. Opschorting of (voortijdige) beëindiging van klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen moet u melden bij de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO). In sommige gevallen moet u daarnaast ook de CCMO informeren vanwege haar rol als bevoegde autoriteit voor klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen.

Informatie over hoe u de opschorting, voortijdige beëindiging of beëindiging volgens het onderzoeksprotocol moet melden vindt u op de volgende pagina’s: