C. Protocol (Clinical Investigation Plan)

Dit deel van het dossier bevat het onderzoeksprotocol en/of eventuele protocolamendementen van de betreffende studie.