Compliance with Regulation (EU) 2016/679

Er moet een verklaring van de opdrachtgever of zijn of haar vertegenwoordiger uploaden waarin staat dat de gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU-verordening 2016/679).

Er is een template verklaring beschikbaar. Voor de aanvraag is een ondertekende Statement GDPR compliance niet noodzakelijk. Als er wel een ondertekende versie wordt ingediend (unredacted version, not for public disclosure), moet er ook een niet-ondertekende versie worden ingediend (redacted version, for public disclosure).