Documentation relating to compliance with Good Manufacturing Practice (GMP) for Investigational Medicinal Product and Auxiliary Medicinal Product

De vervaardiging en invoer van onderzoeksgeneesmiddelen moeten voldoen aan Good Manufacturing Practice (GMP) of gelijkwaardige standaarden.

Onderzoeksgeneesmiddel

De vervaardiging en invoer van onderzoeksgeneesmiddelen moet voldoen aan de vereisten voor Good Manufacturing Practice (GMP) of gelijkwaardige standaarden. De documentatie die vereist is om naleving van GMP aan te tonen, wordt beschreven in paragraaf F van bijlage I bij de CTR:

  • Voor geneesmiddelen die zijn toegelaten in de EU (ook als ze niet in de EU zijn vervaardigd) is geen documentatie vereist;
  • Indien het geneesmiddel voor onderzoek niet is toegelaten, of niet beschikt over een vergunning voor het in de handel brengen van een derde land dat partij is bij ICH en niet in de EU is vervaardigd, zijn een fabrikantenvergunning en een QP-verklaring van GMP-equivalentie vereist. Een QP-verklaring van GMP-equivalentie is niet vereist als er een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (Mutual Recognition Agreement, MRA) is met het betreffende land en de MRA al voorziet in deze equivalentie;
  • In alle overige gevallen is een fabrikantenvergunning vereist.

Een fabrikantenvergunning is niet vereist voor de volgende processen indien  deze plaatsvinden in ziekenhuizen, gezondheidscentra of klinieken die deelnemen aan dezelfde geneesmiddelenstudie in dezelfde lidstaat, ongeacht of het onderzoeksgeneesmiddel door studiedeelnemers wordt gebruikt op deze locaties of vanuit deze locaties (bijvoorbeeld thuis) (CTR artikel 61):

  • De bereiding van een onderzoeksgeneesmiddel in een apotheek volgens een medisch voorschrift voor een afzonderlijke patiënt (magistrale bereiding);
  • De bereiding van een onderzoeksgeneesmiddel in een apotheek overeenkomstig de voorschriften van een farmacopee en dat bedoeld is voor rechtstreekse levering aan de patiënten van de betreffende apotheek (officinale bereiding);
  • De bereiding van radiofarmaceutica gebruikt als diagnostische onderzoeksgeneesmiddelen;
  • Heretikettering of herverpakking van onderzoeksgeneesmiddelen.

Er geldt wel de voorwaarde dat deze processen uitgevoerd worden door apothekers of andere personen die in die lidstaat daartoe wettelijk bevoegd zijn.

Auxiliaire geneesmiddelen

Auxiliaire geneesmiddelen (AxMP) zijn geneesmiddelen die worden gebruikt in het kader van een geneesmiddelenstudie zoals beschreven in het protocol voor achtergrondbehandelingen, als opwekkingsagentia (challenging agents), reddingsmedicatie (rescue medication) of voor evaluatie van de eindpunten. Zie ook het document Auxiliary Medicinal Products in Clinical Trials.

In principe zouden in geneesmiddelenstudies alleen toegelaten geneesmiddelen moeten worden gebruikt als AxMP (CTR artikel 59). In sommige situaties kunnen echter niet-toegelaten auxiliaire geneesmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld als een toegelaten AxMP niet beschikbaar is in de EU of als redelijkerwijs niet van de opdrachtgever kan worden verwacht dat deze een toegelaten AxMP gebruikt. Dit moet in het protocol worden gemotiveerd.

Bij de vervaardiging van niet-toegelaten AxMP’s of wanneer een toegelaten AxMP een wijziging ondergaat die niet onder een vergunning voor het in de handel brengen valt, worden de GMP-vereisten toegepast of ten minste een equivalente norm om een passende kwaliteit te waarborgen. De documentatievereisten in het aanvraagdossier voor onderzoeksgeneesmiddelen zijn ook van toepassing voor niet-toegelaten AxMP’s.