Voorstel voor rapporterende lidstaat

De opdrachtgever stelt een lidstaat voor die optreedt als rapporterende lidstaat (reporting Member State, rMS).

In geval van een geneesmiddelenstudie met beperkte interventie (low-intervention clinical trial) waar het gebruik van het onderzoeksgeneesmiddel op bewijs is gebaseerd, zal de opdrachtgever een betrokken lidstaat waar het gebruik op bewijs is gebaseerd, voorstellen als rapporterende lidstaat.