Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is onderzoek dat verschillende vormen van bestaande zorg die al wordt toegepast in Nederland met elkaar vergelijkt. In de Veldnorm voor Toetsing en Kwaliteitsborging van WMO-plichtige Zorgevaluaties zijn afspraken gemaakt voor WMO-plichtige zorgevaluaties. Om voor toetsing volgens de Veldnorm in aanmerking te komen heeft uw onderzoek een ‘Verklaring bestaande zorg’ nodig.

Alle informatie over de Veldnorm en hoe de ‘Verklaring bestaande zorg’ verkregen kan worden is te vinden op de website van Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG).

Het vergelijken van bestaande zorg kan ook zorgevaluatie van geregistreerde geneesmiddelen of medische hulpmiddelen zijn. Let wel: voor geneesmiddelenonderzoek is Europese wetgeving van kracht (Clinical Trial Regulation; CTR), net als voor onderzoek naar medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation; MDR) en prestatiestudies naar in-vitro diagnostica (In Vitro Diagnostics Regulation; IVDR).