Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Contactgegevens

Bedrijfsbureau
Weiersstraat 1c
9401 ET  Assen
059 2405871
info@stbebo.nl
website

Werkkring

De BEBO heeft de medisch-ethische toetsingscommissie opgericht ten behoeve van onderzoek, uitgevoerd door dan wel in opdracht van farmaceutische en aanverwante industrieën en/of contract research organisaties en/of onderzoekers of instellingen in de gezondheidszorg in heel Nederland.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Tarieven | Stichting BEBO (stbebo.nl)

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline Beroep
Aart-van der Beek, mw dr AB van der klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Alizadeh, dr BZ methodoloog assistent professor
Bartels, dr GL arts cardioloog
Bijl, dr M arts interne geneeskunde reumatologie
Bodegom, mw M proefpersonenlid programmaleider/ regiocoördinator
Boekel, mw mr EW jurist (kamer-secretaris) functionaris gegevensbescherming
Boersma, dr HF geen stralingsdeskundige
Bonthuis, mw mr MJ jurist IT-/Privacy-, gezondheidsrechtjurist
Boot, mw dr AM kinderarts kinderarts-endocrinoloog
Borns, drs C deskundige medische hulpmiddelen klinisch fysicus
Bos, dr R arts reumatoloog
Bouma, dr HR arts / klinisch farmacoloog internist
Bruins, mr WB jurist (kamer-secretaris) jurist ondernemings- en gezondheidsrecht
Cohen, prof dr AF arts klinisch farmacoloog
Dijk, mw mr YE van jurist (kamer-secretaris) jurist
Edens, mw dr M methodoloog klinisch epidemioloog
Fiebrich-Westra, dr H arts internist-oncoloog
Franken, dr AAM arts internist
Graeff, prof dr PA de klinisch farmacoloog (kamer-voorzitter en voorzitter METC) internist / klinisch farmacoloog
Groothedde-Lijffijt, mw mr F jurist (kamer-secretaris) jurist gezondheidsrecht
Hak, prof dr E methodoloog klinisch farmaco-epidemioloog
Hillege, prof dr JL methodoloog arts / epidemioloog
Horst-Haitink, mw ACM ter proefpersonenlid
Jansman, prof dr FGA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (tevens kamer-voorzitter en vice-voorzitter METC) klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Jong, dr JP de ethicus beleidsadviseur KNAW
Kamps, dr AWA arts / kinderarts kinderarts
Kroese, prof dr FGM geen immunoloog
Leij, prof dr LFMH de geen hoogleraar medische biologie / immunoloog
Lelie, mw dr A proefpersonenlid hovenier / docent (onderzoeks)ethiek
Luijten, EA geen verpleegkundig specialist
Mange, M geen verpleegkundig specialist pijnpoli
Maring, dr JG klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Meilof, dr JF arts neuroloog
Mitrovic, dr D klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Nawijn, mw drs YT geen verpleegkundige
Nieboer, dr P arts (tevens vice-kamervoorzitter) internist-oncoloog
Oortgiesen, mw dr BE geen ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog i.o.
Paulusma, mw I geen verpleegkundig specialist
Raat, mw dr AN ethicus medisch ethicus
Riezen, mw E van proefpersonenlid zelfstandig management ondersteuner / mantelzorger
Risselada, dr AJ klinisch farmacoloog /ziekenhuisapotheker (tevens vice-kamervoorzitter) klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker / epidemioloog
Rooijen, dr JM van arts (tevens vice-kamervoorzitter) arts
Roon, prof dr EN van ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (tevens kamer-voorzitter en vice-voorzitter METC) ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Scheer, mw dr LAM van der ethicus ethicus
Siebelink, mw dr MJ ethicus ethicus / onderzoek
Sombogaard, dr F ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Stewart, dr RE methodoloog methodoloog / statisticus
Strikwerda, J proefpersonenlid manager
Terwisscha van Scheltinga, mw ir MJPM proefpersonenlid businesscontroller ziekenhuisfarmacie
Vellenga, prof dr E arts hematoloog
Wal, mw dr J van der arts patholoog
Wal, Bsc MA van der  geen verpleegkundige
Wolthuis, dr A geen (kamer-voorzitter en vice-voorzitter METC) klinisch chemicus
Yska, dr JP ziekenhuisapotheker (tevens vice-kamervoorzitter) ziekenhuisapotheker

Samenstelling stichtingsbestuur en raad van toezicht

Stichtingsbestuur

Naam Functie Beroep
Hansen, drs I voorzitter voorzitter stichtingsbestuur BEBO                                     

Raad van toezicht

Naam Functie Beroep
Kerstjens, prof dr HAM voorzitter longarts UMCG
Prins, dr JT secretaris regio-ambassadeur medische opleidingen UMCG
Boogers, drs PJPM penningmeester sociaal- en organisatiepsycholoog