Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Contactgegevens

Mw drs I Hansen-Schepel
Dr. Nassaulaan 10
9401 HK  Assen
059 2405871
info@stbebo.nl
website

Werkkring

De BEBO heeft de medisch-ethische toetsingscommissie opgericht ten behoeve van onderzoek, uitgevoerd door dan wel in opdracht van farmaceutische en aanverwante industrieën en/of contract research organisaties en/of onderzoekers of instellingen in de gezondheidszorg in heel Nederland.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Tarieven | Stichting BEBO (stbebo.nl)

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Kamer Beroep
Aart, mw drs A van der geen lid D ziekenhuisapotheker
Alizadeh, dr BZ methodoloog plv assistent professor
Bartels, dr GL arts lid B cardioloog
Bijl, dr M arts lid interne geneeskunde reumatologie
Bodegom, mw M proefpersonenlid lid D programmaleider/ regiocoördinator
Bos, dr R arts lid reumatoloog
Boekel, mw mr EW jurist (secretaris kamer B) lid B functionaris gegevensbescherming
Boersma, dr HF geen plv stralingsdeskundige
Bonthuis, mw mr MJ jurist plv IT-/Privacy-, gezondheidsrechtjurist
Boot, mw dr AM kinderarts lid kinderarts-endocrinoloog
Borns, drs C deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Bouma, dr HR arts / klinisch farmacoloog lid D internist
Bruins, mr WB jurist (secretaris kamer A) lid A jurist ondernemings- en gezondheidsrecht
Cohen, prof dr AF arts lid C klinisch farmacoloog
Dijk, mw mr YE van jurist (secretaris kamer B en C) lid B / C juridisch beleidsmedewerker
Dreijer, dr AR geen lid B ziekenhuisapotheker
Edens, mw dr M methodoloog lid C klinisch epidemioloog
Fiebrich-Westra, dr H arts lid C internist-oncoloog
Franken, dr AAM arts lid A internist
Graeff, prof dr PA de klinisch farmacoloog (voorzitter METC en voorzitter kamer B) lid B internist / klinisch farmacoloog
Groothedde-Lijffijt, mw mr F jurist (secretaris kamer D) lid D jurist gezondheidsrecht
Hak, prof dr E methodoloog lid B klinisch farmaco-epidemioloog
Horst-Haitink, mw ACM ter proefpersonenlid lid B
Jansman, prof dr FGA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (voorzitter kamer D, lid kamer B en vicevoorzitter METC) lid B / D klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Jong, dr JP de ethicus lid A / B / D beleidsadviseur KNAW
Kallenberg, prof dr CGM  geen plv internist, niet praktiserend
Kamps, dr AWA arts / kinderarts plv kinderarts
Leij, prof dr LFMH de geen plv hoogleraar medische biologie / immunoloog
Lelie, mw dr A proefpersonenlid lid C hovenier / docent (onderzoeks)ethiek
Luijten, EA geen lid C verpleegkundig specialist
Mange, M geen lid C verpleegkundig specialist pijnpoli
Maring, dr JG klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid A ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Nawijn, mw drs YT geen lid B verpleegkundige
Nieboer, dr P arts (vicevoorzitter kamer B) lid B internist-oncoloog
Oortgiesen, mw dr BE geen lid A ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog i.o.
Paulusma, mw I geen lid A verpleegkundig specialist
Raat, mw dr AN ethicus lid A / B / C / D medisch ethicus
Riet, mw dr E van 't methodoloog lid D epidemioloog
Riezen, mw E van proefpersonenlid plv zelfstandig management ondersteuner / mantelzorger
Risselada, dr AJ klinisch farmacoloog /ziekenhuisapotheker (vicevoorzitter kamer D) lid D klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker / epidemioloog
Rooijen, dr JM van arts (vicevoorzitter kamer A) lid A arts
Roon, prof dr EN van ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (voorzitter kamer A en vicevoorzitter METC) lid A / C ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Scheer, mw dr LAM van der ethicus lid A / B / D ethicus
Siebelink, mw dr MJ ethicus lid ethicus / onderzoek
Sombogaard, dr F ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Stewart, dr RE methodoloog lid A methodoloog / statisticus
Vellenga, prof dr E arts lid D hematoloog
Wal, mw dr J van der arts lid C patholoog
Wal, Bsc MA van der  geen lid D verpleegkundige
Wolthuis, dr A geen (voorzitter kamer C en vicevoorzitter METC) lid C klinisch chemicus
Yska, dr JP ziekenhuisapotheker lid C ziekenhuisapotheker
Zand, mw HJ proefpersonenlid lid A laboratoriumanalist n.p.

Samenstelling stichtingsbestuur

Naam Functie Beroep
Kerstjens, prof dr HAM voorzitter Longarts UMCG
Prins, dr JT bestuurslid / overig Regio ambassadeur medische opleidingen UMCG
Boogers, drs PJPM penningmeester Sociaal en organisatie psycholoog
Wildeboer, drs AJ secretaris Interim manager