Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Contactgegevens

Mw drs I Hansen-Schepel
Dr. Nassaulaan 10
9401 HK  Assen
059 2405871
info@stbebo.nl
website

Werkkring

De BEBO heeft de medisch-ethische toetsingscommissie opgericht ten behoeve van onderzoek, uitgevoerd door dan wel in opdracht van farmaceutische en aanverwante industrieën en/of contract research organisaties en/of onderzoekers of instellingen in de gezondheidszorg in heel Nederland.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Industrie € 3.500 tot € 8.600* € 3.500 tot € 8.600* € 325 tot € 2.650*
Extern (overig) € 3.500 tot € 8.600* € 3.500 tot € 8.600* € 325 tot € 2.650*

* Tarief is afhankelijk van omvang en type protocol.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Kamer Beroep
Aarnoudse, prof dr JG arts lid A emeritus hoogleraar obstetrie en gynaecologie
Alizadeh, dr BZ methodoloog plv assistent professor
Bartels, dr GL arts (vicevoorzitter kamer B) lid B cardioloog
Bodegom, mw M proefpersonenlid lid programmaleider/ regiocoördinator
Boonstra, prof dr PW arts lid C cardiothoracaal chirurg
Brouwers, prof dr JRBJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (voorzitter METC en voorzitter kamer B) lid B emeritus hoogleraar farmacotherapie
Bruins, mr WB jurist plv A / B jurist ondernemings- en gezondheidsrecht
Dijk, mr dr JP van jurist (secretaris kamer A) lid A universitair hoofddocent sociale geneeskunde
Dijk, mw mr YE van jurist (secretaris kamer B) lid B juridisch beleidsmedewerker
Franken, dr AAM arts plv internist
Graeff, prof dr PA de arts / klinisch farmacoloog lid A / B internist / klinisch farmacoloog
Groothedde-Lijffijt, mw mr F jurist plv jurist gezondheidsrecht
Hak, prof dr E methodoloog lid B klinisch farmaco-epidemioloog
Horst-Haitink, mw ACM ter proefpersonenlid lid B
Jansman, dr FGA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid B klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Jong, dr JPh de ethicus lid beleidsadviseur KNAW
Kallenberg, prof dr CGM  geen plv A / B internist, niet praktiserend
Kamps, dr AWA arts / kinderarts lid kinderarts
Keverling Buisman, dr AS geen lid A / B gepensioneerd stralingsdeskundige
Koopmans, mw M, MSc geen lid A onderzoekscoördinator IC
Kuiper, dr MA arts lid C intensivist-neuroloog
Leij, prof dr LFMH de geen lid A / B hoogleraar medische biologie / immunoloog
Luijten, EA geen lid C verpleegkundig specialist
Lyklema, H proefpersonenlid lid C gepensioneerd
Maeckelberghe, mw dr ELM ethicus lid universitair docent ethiek
Mange, M geen lid C verpleegkundig specialist pijnpoli
Maring, dr JG klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid A ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Melle, mw drs AE van proefpersonenlid plv A / B docent OU
Nawijn, mw drs YT geen lid B verpleegkundige
Nieboer, dr P arts lid B internist-oncoloog
Raat, mw dr AN ethicus lid A medisch ethicus
Riet, mw dr E van 't methodoloog lid C epidemioloog
Risselada, dr AJ klinisch farmacoloog /ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker / epidemioloog
Rooijen, drs JM van geen lid A / B arts
Roon, prof dr EN van ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid C ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Scheer, mw dr LAM van der ethicus plv ethicus
Stant, dr AD methodoloog plv methodoloog / onderzoeker
Stewart, dr RE methodoloog lid C methodoloog / statisticus
Sikkema, MSc H geen lid C bedrijfsleider CSA-DSMH
Uges, prof dr DRA ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid A ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Vellenga, prof dr E arts plv hematoloog
Vergert, mw dr EM ten methodoloog lid A socioloog / methodoloog
Verlind, mw CM proefpersonenlid plv A / B fysiotherapeut n.p.
Vries, dr R de arts lid C internist
Wal, mw dr J van der arts lid C patholoog
Wilffert, prof dr B klinisch farmacoloog (voorzitter kamer A en vicevoorzitter METC) lid A hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie
Wolthuis, dr A geen (voorzitter kamer C) lid C klinisch chemicus
Yska, drs JP ziekenhuisapotheker lid C ziekenhuisapotheker
Zand, mw HJ proefpersonenlid lid A laboratoriumanalist n.p.

Samenstelling stichtingsbestuur

Naam Functie Beroep
Koëter, prof dr GH voorzitter emeritus hoogleraar longziekten
Prins, dr JT bestuurslid decaan MCL-academie, Medisch Centrum Leeuwarden
Boogers, drs PJPM secretaris bestuurslid Rode Kruis
Udding, drs GJ penningmeester zelfstandig bedrijfsadviseur / consultant