Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Contactgegevens

Mw drs I Hansen-Schepel
Dr. Nassaulaan 10
9401 HK  Assen
059 2405871
info@stbebo.nl
website

Werkkring

De BEBO heeft de medisch-ethische toetsingscommissie opgericht ten behoeve van onderzoek, uitgevoerd door dan wel in opdracht van farmaceutische en aanverwante industrieën en/of contract research organisaties en/of onderzoekers of instellingen in de gezondheidszorg in heel Nederland.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Industrie € 4.200 tot € 8.800* € 4.200 tot € 8.800* € 400 tot € 2.700*
Extern (overig) € 4.200 tot € 8.800* € 4.200 tot € 8.800* € 400 tot € 2.700*

* Tarief is afhankelijk van omvang en type protocol.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Kamer Beroep
Aart, mw drs A van der geen lid ziekenhuisapotheker
Alizadeh, dr BZ methodoloog plv assistent professor
Bartels, dr GL arts (vicevoorzitter kamer B) lid B cardioloog
Bodegom, mw M proefpersonenlid plv programmaleider/ regiocoördinator
Boekel, mw mr EW jurist plv functionaris gegevensbescherming
Boersma, dr HF geen plv stralingsdeskundige
Boonstra, prof dr PW arts lid C cardiothoracaal chirurg
Bruins, mr WB jurist (secretaris kamer A) lid A jurist ondernemings- en gezondheidsrecht
Dijk, mw mr YE van jurist (secretaris kamer B en C) lid B/C juridisch beleidsmedewerker
Edens, mw dr M methodoloog lid klinisch epidemioloog
Franken, dr AAM arts lid A internist
Graeff, prof dr PA de klinisch farmacoloog (voorzitter METC en voorzitter kamer B) lid B internist / klinisch farmacoloog
Groothedde-Lijffijt, mw mr F jurist (secretaris kamer B) lid B + oproep jurist gezondheidsrecht
Hak, prof dr E methodoloog lid B klinisch farmaco-epidemioloog
Horst-Haitink, mw ACM ter proefpersonenlid lid B
Jansman, prof dr FGA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid B klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Jong, dr JP de ethicus lid A / B beleidsadviseur KNAW
Kallenberg, prof dr CGM  geen plv internist, niet praktiserend
Kamps, dr AWA arts / kinderarts plv kinderarts
Keverling Buisman, dr AS geen plv gepensioneerd stralingsdeskundige
Leij, prof dr LFMH de geen plv hoogleraar medische biologie / immunoloog
Lelie, mw dr A proefpersonenlid lid hovenier / docent (onderzoeks)ethiek
Luijten, EA geen lid C verpleegkundig specialist
Mange, M geen lid C verpleegkundig specialist pijnpoli
Maring, dr JG klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid A ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Nawijn, mw drs YT geen lid B verpleegkundige
Nieboer, dr P arts lid B internist-oncoloog
Paulusma, mw I geen lid A verpleegkundig specialist
Raat, mw dr AN ethicus lid A / B / C + oproep medisch ethicus
Riet, mw dr E van 't methodoloog lid C epidemioloog
Risselada, dr AJ klinisch farmacoloog /ziekenhuisapotheker lid B klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker / epidemioloog
Rooijen, dr JM van arts (vicevoorzitter kamer A) lid A arts
Roon, prof dr EN van ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (voorzitter kamer A en vicevoorzitter METC) lid A / C ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Scheer, mw dr LAM van der ethicus plv ethicus
Stewart, dr RE methodoloog lid A methodoloog / statisticus
Vellenga, prof dr E arts plv hematoloog
Verlind, mw CM proefpersonenlid lid C + oproep fysiotherapeut n.p.
Wal, mw dr J van der arts lid C patholoog
Wal, Bsc MA van der  geen plv verpleegkundige
Wolthuis, dr A geen (voorzitter kamer C en vicevoorzitter METC) lid C klinisch chemicus
Yska, dr JP ziekenhuisapotheker lid C ziekenhuisapotheker
Zand, mw HJ proefpersonenlid lid A laboratoriumanalist n.p.

Samenstelling stichtingsbestuur

Naam Functie Beroep
Koëter, prof dr GH voorzitter emeritus hoogleraar longziekten
Prins, dr JT bestuurslid / penningsmeester  interim manager UMCG
Boogers, drs PJPM secretaris sociaal en organisatie psycholoog