Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek

Contactgegevens

Mw AM Jonker
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden
058 286 1151
RTPO@znb.nl

Werkkring

De RTPO toetst onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers werkzaam binnen de instelling.
  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat niet onder de verantwoordelijkheid valt van de medewerkers van de instelling, indien hiervoor toestemming is verleend door het bevoegd gezag.
  • In het kader van in multicenterverband voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zowel onder de verantwoordelijkheid van medewerkers binnen de instelling valt als onder verantwoordelijkheid van medewerkers in ziekenhuizen of onderzoekslocaties in heel Nederland.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 2.000 € 2.000 € 0
Industrie € 4.400 tot € 6.900 € 4.400 tot € 6.900 € 270 tot € 2.200
Extern (overig) € 2.000 tot € 6.900 € 2.000 tot € 6.900 € 270 tot € 2.200

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Boonstra, prof dr PW arts lid cardiothoracaal chirurg
Dijk, mw mr YE van jurist (secretaris) lid jurist
Hordijk, mw drs J geen lid gezondheidszorg psycholoog
Hulst, dr M van ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Jong, mw dr K de methodoloog lid epidemioloog
Kamps, dr AWA arts / kinderarts lid kinderarts
Kuiper, dr MA arts lid intensivist
Luijten, EA geen lid verpleegkundig specialist
Lyklema, H proefpersonenlid lid
Mange, M geen lid verpleegkundig specialist
Raat, mw dr AN ethicus lid onderwijscoördinator / docent ethiek
Roon, prof dr EN van klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (vicevoorzitter) lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Sikkema, drs H geen lid hoofd Centrale Sterilisatie Afdeling
Veeger, dr NJGM methodoloog lid klinisch epidemioloog
Vergert, mw dr EM ten methodoloog lid statisticus
Verlind, mw CM proefpersonenlid lid fysiotherapeut n.p.
Vries, dr R de arts lid internist
Wal, mw dr JE van der arts lid patholoog
Wilffert, prof dr B klinisch farmacoloog lid hoofd apotheek
Wolthuis, dr A geen (voorzitter) lid klinisch chemicus
Yska, drs JP ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker