Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek

Contactgegevens

Mw AM Jonker
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden
058 286 1151
RTPO@mcl.nl

Werkkring

De RTPO toetst onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers werkzaam binnen de instelling.
  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat niet onder de verantwoordelijkheid valt van de medewerkers van de instelling, indien hiervoor toestemming is verleend door het bevoegd gezag.
  • In het kader van in multicenterverband voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zowel onder de verantwoordelijkheid van medewerkers binnen de instelling valt als onder verantwoordelijkheid van medewerkers in ziekenhuizen of onderzoekslocaties in heel Nederland.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 2.100 € 2.100 € 250
Industrie € 4.500 tot € 8.500 € 4.500 tot € 8.500 € 550 tot € 1.500
Extern (overig) € 2.100 € 2.100 € 250

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Benthem, mw mr A van geen lid jurist
Boot, mw dr AM kinderarts lid kinderarts-endocrinoloog
Borns, drs C deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Bos, dr R arts lid reumatoloog
Dijk, mw mr YE van jurist (secretaris) lid jurist
Jong, mw dr K de methodoloog lid epidemioloog
Kamps, dr AWA arts / kinderarts lid kinderarts
Kuiper, dr MA arts lid intensivist
Luijten, EA geen lid verpleegkundig specialist
Mange, M geen lid verpleegkundig specialist
Mulder, dr ir HKP deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Raat, mw dr AN ethicus lid onderwijscoördinator / docent ethiek
Roon, prof dr EN van klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (vicevoorzitter) lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Sikkema, drs H geen lid hoofd Centrale Sterilisatie Afdeling
Veeger, dr NJGM methodoloog lid klinisch epidemioloog
Verlind, mw CM proefpersonenlid lid fysiotherapeut n.p.
Wal, mw dr JE van der arts lid patholoog
Wolthuis, dr A geen (voorzitter) lid klinisch chemicus
Yska, drs JP ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker