METC Universitair Medisch Centrum Groningen

Contactgegevens

Prof dr WA Kamps
De Brug, kamer 7.067
Huispostcode LA15
Postbus 30001
9700 RB Groningen
050 361 4204
metc@umcg.nl
website

Werkkring

De METC UMCG toetst onderzoeksprotocollen uitgaande van en/of uitgevoerd door:

  • Medewerkers van het UMCG en daaraan gelieerde instellingen;
  • Medewerkers van andere instellingen, voor zover met deze instellingen door het bevoegd gezag afspraken zijn gemaakt over de toetsing van onderzoeksprotocollen. Van afspraken ter zake wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de CCMO.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 3.000
  • 2-5 centra: € 3.500
  • 6-10 centra: € 4.000
  • >10 centra: € 4.500
€ 800
Extern (overig) op afspraak op afspraak op afspraak

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Abeln, mw MA proefpersonenlid lid freelancer projectondersteunende activiteiten
Alizadeh, dr BZ methodoloog lid epidemioloog
Althaus, mw dr M geen lid neuropsycholoog
Aluwini, dr S arts lid radiotherapeut
Annema-de Jong, mw dr JH geen lid verpleegkundig onderzoeker
Bemt, prof dr PMLA van de ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid hoogleraar klinische farmacologie
Bolhuis, dr MS ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Bos, dr AF kinderarts lid kinderarts / neonatoloog
Bruins, WB jurist lid juridisch adviseur
Derks, dr TGJ kinderarts lid kinderarts
Duiverman, mw dr ML arts lid longarts
Geers, mw drs LM overig lid lid ziekenhuisapotheker in opleiding
Greuter, dr MJW geen lid klinisch fysicus
Groen, dr H methodoloog lid epidemioloog
Hoek, mw W proefpersonenlid lid gepensioneerd
Hooymans, mw prof dr JMM arts lid oogarts
Hospers, mw prof dr GAP arts lid medisch oncoloog
Imhoff, dr GW van arts lid internist-hematoloog
Jongste, dr MJL de arts lid cardioloog
Kallenberg, prof dr CGM geen lid internist, niet praktiserend
Kamps, prof dr WA geen (voorzitter) lid emeritus hoogleraar kindergeneeskunde-oncologie
Lambers Heerspink, prof dr HJ klinisch farmacoloog lid klinisch farmacoloog
Maeckelberghe, mw dr ELM ethicus lid universitair docent ethiek
Norde, prof dr ir W geen lid emeritus hoogleraar bionanotechnologie
Plukker, prof dr JthM arts lid chirurg
Raat, mw dr AN ethicus lid ethicus
Rheenen, dr PF van kinderarts lid kinderarts
Rodrigues, mw dr HCML ethicus lid ethicus
Roon, prof dr EN van klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Sauer, prof dr PJJ geen lid emeritus kinderarts
Scheer, mw dr LAM van der ethicus lid gezondheidsethicus / filosoof
Siebelink, mw dr MJ geen lid programmamanager transplantatiecentrum / onderzoeker
Smid, dr HGOM geen lid psycholoog
Stant, dr AD methodoloog lid wetenschappelijk onderzoeker
Sturkenboom, mw dr MGG klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Tooten, mw AE geen lid consultant
Veen, mw mr WB jurist lid jurist
Vries, dr ir PJF de geen lid consultant voedingswetenschappen
Vroedt, mr JWP de jurist lid jurist
Wijngaarden, mw drs N van proefpersonenlid lid bestuurssecretaris
Wilffert, prof dr B klinisch farmacoloog lid hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie