METC NedMec

Contactgegevens

Secretariaat METC NedMec

Heidelberglaan 100
3584 CX  Utrecht

en 

Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

metc@nedmec.nl
website

Werkkring

De METC NedMec toetst medisch-wetenschappelijke onderzoeksprotocollen voor heel Nederland en in het bijzonder van en/of uitgevoerd door het:

  • Antoni van Leeuwenhoek 
  • Prinses Máxima Centrum
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Interne indiening* Mono- en multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 2.500 € 500
Industrie € 4.000 € 800
Externe indiening Mono- en multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 3.500 € 750
Industrie € 4.000 € 800
WMO/-nWMO beoordeling Mono- en multicenteronderzoek
Lokale onderzoeker € 250
Industrie € 500

Voor de exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

* onder een interne indiening wordt verstaan een indiening door:  het Antoni van Leeuwenhoek, het Prinses Maxima Centrum, het UMC Utrecht of de Faculteit Sociale Wetenschapen – Universiteit Utrecht

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Amant, prof dr F arts lid gynaecoloog
Admiraal, dr R klinisch farmacoloog lid klinisch farmacoloog
Baal, mw dr GCM van methodoloog lid biostatisticus
Bakker, mw M proefpersonenlid lid arts n.p.
Beijnen, prof dr JH ziekenhuisapotheker lid hoofd afdeling farmacie en farmacologie
Beishuizen, dr A kinderarts lid kinderarts
Boer, dr JP de arts  lid internist-oncoloog
Bos, dr C geen lid klinisch fysicus
Brandsma, mw dr D arts lid neuroloog
Browne, mw dr J methodoloog lid medisch wetenschapper
Bruining-Verhagen, mw dr P methodoloog lid epidemioloog
Crijns, mw mr MRD jurist lid jurist
Damen, mw dr JAAG methodoloog lid epidemioloog / onderzoeker
Delden, prof dr JJM van  ethicus lid hoogleraar medische ethiek
Devriese, mw dr LA arts lid internist-oncoloog
Dezentjé, dr VO arts lid internist
Diekstra, mw dr MHM klinisch farmacoloog lid AIOS ziekenhuisfarmacie
Diessen, mw dr JNA van arts lid radiotherapeut
Dijkerman, prof dr HC geen lid neuropsycholoog
Edema-Spaans, mw mr RH proefpersonenlid lid advocaat arbeidsrecht
Erpecum, dr KJ van arts lid MDL-arts
Es, dr MA van arts lid neuroloog
Franse, mw mr AM jurist lid jurist
Geelen, mw drs CJ proefpersonenlid lid arbeids- en organisatiepsycholoog
Geijlswijk, mw dr IM van ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Geuze, dr SG geen lid sr onderzoeker / neuropsycholoog
Goemans, mw dr BF geen lid kinderoncoloog
Graaf-Verhave, mw dr R van der ethicus lid ethicus
Haas, dr RLM arts lid radiotherapeut
Hanff, mw dr LM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid hoofd van een ziekenhuisapotheek
Hart, mw dr HE arts lid huisarts
Hendrikx, dr JJMA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog en ziekenhuisapotheker
Jong, dr JPh de ethicus lid ethicus
Jongsma, mw dr KR ethicus lid ethicus
Knulst, prof dr AC arts lid dermatoloog
Kruyt, dr MC arts lid orthopedisch chirurg
Labree, mr JW proefpersonenlid lid
Lalmohamed, dr A klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Lier, mw mr HE van proefpersonenlid lid bedrijfsjurist
Lindemans, mw dr CA kinderarts lid medisch specialist
Linden, dr PD van der ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Lopez-Yurda, mw dr M methodoloog lid statisticus
Lugt, JE van der geen lid kinderoncoloog
Luijn, mw dr HEM van ethicus lid ethicus
Marchetti, mw dr S arts lid oncoloog
Monninkhof, mw dr EM methodoloog lid epidemioloog
Moolen, mw A van der proefpersonenlid lid docent, auteur en onderzoeker
Morrema, mr I jurist lid jurist
Muilwijk, mw EW ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Mulder, dr EJH geen lid bioloog
Noordmans, dr ir HJ deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Noort, dr V van der methodoloog lid statisticus
Opdam, dr FL klinisch farmacoloog lid klinisch farmacoloog
Paping-Kool, mw mr W jurist lid jurist
Pos, dr FJ arts lid radiotherapeut
Rebers, mw S geen lid onderzoeker
Reitsma, dr JB methodoloog lid arts-epidemioloog
Schuit, dr E methodoloog lid epidemioloog
Sinaasappel, dr M deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Slieker, dr MG kinderarts lid kindercardioloog
Steeghs, mw dr N arts/klinisch farmacoloog lid internist-oncoloog
Theelen, mw dr W arts lid longarts
Thienen, dr JV van arts lid internist-oncoloog
Tinteren, dr ir H van  methodoloog lid statisticus
Tuinenburg, dr AE arts lid cardioloog
Uijtendaal, mw dr EV klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Vaartjes, mw dr CH methodoloog lid universitair hoofddocent cardiovasculaire epidemiologie
Veen-Mudrikova, mw dr T van arts lid internist
Venekamp, dr RP arts  lid huisarts
Verhoeff, dr JJC arts lid radiotherapeut - oncoloog
Vermaas, mr AM jurist lid jurist
Wied, mw dr MA de geen lid psycholoog/ universitair docent
Wientjes, ir R deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Wijkerslooth de Weerdesteijn, dr TR de arts lid MDL-arts
Wilting, mw dr I klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Windt, mw mr T van der jurist lid advocaat arbeids- en gezondheidsrecht
Winter-de Groot, mw dr KM de arts / kinderarts lid kinderarts- pulmonoloog
Wyndaele, dr MIA geen lid uroloog
Zuithoff, dr NPA methodoloog lid statisticus
Zwaan, prof dr CM kinderarts (voorzitter) lid kinderarts
Zwan, prof dr A van der arts lid neurochirurg