METC Leiden Den Haag Delft

Contactgegevens

Postzone P5-P, kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
071 526 3241/ 071 526 6963
metc-ldd@lumc.nl
website

Werkkring

De METC LDD toetst medisch-wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van) het LUMC, Haaglanden MC, Stichting HagaZiekenhuis en Stichting Reinier de Graaf Gasthuis. Tevens toetst zij medisch-wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in instellingen waarmee is overeengekomen dat de METC LDD zal functioneren als commissie in de zin van de WMO.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement Niet-WMO- en biobank-onderzoek
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0 € 0
Industrie € 2.500 € 3.700 € 600 € 500
Extern (overig) € 2.000 € 2.600 € 500 € 250

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC LDD.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Badrising, dr UA arts lid neuroloog
Berg, mw dr MM van den kinderarts lid kinderarts
Bergh, mw mr WAAM van den jurist lid jurist
Braat, dr AE arts lid chirurg
Brakel, mw mr LF jurist plv jurist
Bus, mw K proefpersonenlid lid coördinator / relatiemanager maatschappelijke organisaties
Dekkers, prof dr OM arts (voorzitter) lid internist
Dijkzeul, A proefpersonenlid lid vrijwilliger
Eijkholt, mw dr mr M jurist lid jurist / assistant professor ethiek en recht in de gezondheidszorg
Engelen, mw dr SJPM van geen lid stafadviseur medische technologie
Gilhuis, dr HJ arts lid neuroloog
Groenwold, dr RHH methodoloog lid universitair hoofddocent epidemiologie
Guchelaar, prof dr HJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Hellemondt, mw mr dr RE van jurist lid gezondheidsjurist
Houtlosser, mw dr M ethicus lid assistant professor medische ethiek
Houwelingen, drs P van proefpersonenlid lid dierenarts n.p.
In 't Veld-de Bok, mw drs Y proefpersonenlid lid directeur bedrijfsvoering (gepensioneerd)
Jansen, prof dr JC arts lid KNO-arts
Jongbloed, mw dr MRM arts lid cardioloog
Kapiteijn, mw dr HW arts lid medisch oncoloog
Kliphuis, mw CC proefpersonenlid lid schrijver / coach
Leung, mw dr ir KYE geen lid klinisch fysicus
Lopriore, prof dr E kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Mersch, mw mr MF van der jurist lid advocaat
Osch, prof dr ir MJP van overig lid lid professor radiologie ihb experimentele cerebrovascculaire beeldvorming
Pas, dr AB te kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Peeters, dr AJ arts lid reumatoloog
Putter, prof dr H methodoloog lid medisch statisticus
Reichart, mw dr CG arts lid psychiater
Ruissen, mw dr AM arts lid psychiater
Swen, dr JJ ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Touwen, mw dr DP ethicus lid ethicus
Tushuizen, dr ME arts lid MDL-arts
Veld-de Bok in 't, mw drs Y proefpersonenlid lid jurist
Velde, mw drs F de ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Velzen, mw dr M van geen lid wetenschappelijk docent / onderzoeker
Vries, mw dr M de arts / kinderarts / ethicus (vicevoorzitter) lid kinderarts / medisch ethicus
Wermer, mw dr MJH arts lid neuroloog
Wilms, dr EB ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (vicevoorzitter) lid ziekenhuisapotheker
Windt, mw mr drs T van der jurist lid advocaat
Zwaveling, mw dr J klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Zwet, dr EW van methodoloog lid medisch statisticus