METC Leiden Den Haag Delft

CME LUMC en METC Zuidwest Holland opgegaan in METC LDD

De METC Leiden Den Haag Delft (METC LDD) is op 1 juni 2019 ontstaan na een fusie van de Commissie Medische Ethiek (CME) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de METC Zuidwest Holland. De METC LDD is een samenwerkingsverband van:

  • LUMC,
  • Haaglanden Medisch Centrum (HMC Westeinde, HMC Antoniushove, HMC Bronovo),
  • Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf, LangeLand Ziekenhuis).

Alle lopende onderzoeksdossiers worden overgedragen aan de METC LDD.

Contactgegevens

Dr RA Middelburg
Postzone P5-P, kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
071 526 3241/ 071 526 6963
metc-ldd@lumc.nl
website

Werkkring

De METC Leiden Den Haag Delft heeft tot taak de medisch-ethische toetsing van:

  • medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen dat, geheel of gedeeltelijk, zal worden uitgevoerd in of met medewerking van het LUMC;
  • medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zal worden uitgevoerd door medewerkers van het LUMC, in die hoedanigheid;
  • wetenschappelijk onderzoek met mensen dat, geheel of gedeeltelijk, zal worden uitgevoerd in het LUMC;
  • wetenschappelijk onderzoek met humaan lichaamsmateriaal waarvan de resultaten consequenties kunnen hebben voor identificeerbare, bestaande personen;
  • wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens van patiënten van het LUMC door een ander dan de behandelend arts, voor zover die patiënten voor zodanig onderzoek geen toestemming hebben gegeven;
  • overig wetenschappelijk onderzoek waarvan de voorzitter oordeelt dat het in de rede ligt dat de METC LDD desgevraagd incidenteel deze taak verricht.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement Niet-WMO- en biobank-onderzoek
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0 € 0
Industrie € 2.500 € 3.700 € 600 € 500
Extern (overig) € 2.000 € 2.600 € 500 € 250

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC LDD.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Badrising, dr UA arts lid neuroloog
Berg, mw dr MM van den kinderarts lid kinderarts
Bus, mw K proefpersonenlid lid coördinator / relatiemanager maatschappelijke organisaties
Dahan, prof dr A arts (voorzitter) lid anesthesioloog
Dennesen, dr PJW arts lid internist / intensivist
Dijkzeul, A proefpersonenlid lid vrijwilliger
Eijkholt, mw dr mr M jurist lid jurist / assistant professor ethiek en recht in de gezondheidszorg
Engelen, mw dr SJPM van geen lid stafadviseur medische technologie
Gilhuis, dr HJ arts lid neuroloog
Groenwold, dr RHH methodoloog lid universitair hoofddocent epidemiologie
Grootens-Wiegers, mw dr P proefpersonenlid lid onderzoeker
Guchelaar, prof dr HJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Haak, mw dr MC arts lid gynaecoloog-perinatoloog
Hellemondt, mw mr dr RE van jurist lid gezondheidsjurist
Houtlosser, mw dr M ethicus lid assistant professor medische ethiek
Houwelingen, drs P van proefpersonenlid lid dierenarts n.p.
In 't Veld-de Bok, mw drs Y proefpersonenlid lid directeur bedrijfsvoering (gepensioneerd)
Jong, mw mr dr A de ethicus / jurist lid adviseur gezondheidsrecht en medische ethiek
Jongbloed, mw dr MRM arts lid cardioloog
Kapiteijn, mw dr HW arts lid medisch oncoloog
Kliphuis, mw CC proefpersonenlid lid schrijver / coach
Knufman, mw drs NMJ geen lid onderzoeksarts
Leung, mw dr ir KYE geen lid klinisch fysicus
Liefers, dr GJ arts lid oncologisch chirurg
Lopriore, prof dr E kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Mersch, mw mr MF van der jurist lid advocaat
Montfort, prof dr ir CAGM van methodoloog lid bijzonder hoogleraar biostatistiek
Nijs-Geelen, mw drs MWMS proefpersonenlid lid cateraar / ambtelijk secretaris ondernemingsraden / adviseur int. bedrijven
Pas, dr AB te kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Peeters, dr AJ arts lid reumatoloog
Philips-Santman, mw mr CE jurist lid jurist
Putter, prof dr H methodoloog lid medisch statisticus
Reichart, mw dr CG arts lid psychiater
Roobol-Bouts, mw prof dr MJ methodoloog lid epidemioloog
Ruissen, mw dr AM arts lid psychiater
Swen, dr JJ ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Touwen, mw dr DP ethicus lid ethicus
Tushuizen, dr ME arts lid MDL-arts
Veld-de Bok in 't, mw drs Y proefpersonenlid lid jurist
Velzen, mw dr M van geen lid wetenschappelijk docent / onderzoeker
Vernooij PDEng, ing ASN geen lid expert medische technologie
Vries, mw dr M de arts / kinderarts / ethicus (vicevoorzitter) lid kinderarts / medisch ethicus
Wermer, mw dr MJH arts lid neuroloog
Wilms, dr EB ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (vicevoorzitter) lid ziekenhuisapotheker
Windt, mw mr drs T van der jurist lid advocaat
Zwaveling, mw dr J klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Zwet, dr EW van methodoloog lid medisch statisticus