METC Leiden Den Haag Delft

Contactgegevens

Postzone P5-P, kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
071 526 3241/ 071 526 6963
metc-ldd@lumc.nl
website

Werkkring

De METC LDD toetst medisch-wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van) het LUMC, Haaglanden MC, Stichting HagaZiekenhuis en Stichting Reinier de Graaf Gasthuis. Tevens toetst zij medisch-wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in instellingen waarmee is overeengekomen dat de METC LDD zal functioneren als commissie in de zin van de WMO.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Profitorganisatie € 5.0001 € 5.5001 € 0 / € 6002
Non-profitorganisatie € 3.0001 € 3.5001 € 0 / € 5002
LUMC, Haga, Reinier de Graaf, HMC € 0 - € 4.0001,3 € 0 - € 4.0001,3 € 0

1 De toetsingskosten van primaire WMO-indieningen zijn inclusief de beoordelingen van amendementen, SAE's en SUSAR's.

2 De METC rekent alleen toetsingskosten voor amendementen die behoren bij studies die vóór 1 juni 2021 zijn ingediend. De toetsingskosten zijn dan € 600 per amendement.

3 De ziekenhuizen dragen de toetsingskosten, tenzij de onderzoeker een subsidie ontvangt of het onderzoek wordt gesponsord. De METC brengt geen toetsingskosten in rekening indien de onderzoeker in de aanbiedingsbrief van het WMO-plichtige onderzoek kan onderbouwen dat:

  • de toetsing door de METC niet uit het ontvangen bedrag bekostigd mag worden en/of
  • het verschil tussen het gefinancierde bedrag en de totale kosten voor de extra inzet van personeel en middelen voor het onderzoek minder dan € 15.000 is.
Externe financiering Tarief voor mono- en multicenteronderzoek
< € 15.000 € 0
€ 15.000 - € 25.000 € 1.000
€ 25.000 - € 40.000 € 2.500
> € 40.000 € 4.000

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Ahmed, mw A geen lid apotheker productontwikkeling
Badrising, dr UA arts lid neuroloog
Bergh, mw mr WAAM van den jurist lid jurist
Braat, dr AE arts lid chirurg
Bus, mw K proefpersonenlid lid coördinator / relatiemanager maatschappelijke organisaties
Colpa, GB proefpersonenlid lid adviseur onderwijs
Dekkers, prof dr OM arts (voorzitter) lid internist
Dijkman, dr PRM van arts lid cardioloog
Eijkholt, mw dr mr M jurist lid jurist / assistant professor ethiek en recht in de gezondheidszorg
Elzinga, prof dr BM geen lid professor klinische psychologie
Engelen, mw dr SJPM van deskundige medische hulpmiddelen lid stafadviseur medische technologie
Filippini, dr LPHM arts / kinderarts lid kinderarts / kindercardioloog
Gilhuis, dr HJ arts lid neuroloog
Houtlosser, mw dr M ethicus lid assistant professor medische ethiek
Houwelingen, drs P van proefpersonenlid lid dierenarts n.p.
In 't Veld-de Bok, mw drs Y proefpersonenlid lid directeur bedrijfsvoering (gepensioneerd)
Jansen, prof dr JC arts lid KNO-arts
Kerkhoffs, dr LJH arts lid speciaal internist
Krom, dr A ethicus lid sr. docent en onderzoeker
Mersch, mw mr MF van der jurist lid advocaat
Moes, dr DJAR ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Osch, prof dr ir MJP van overig lid lid professor radiologie ihb experimentele cerebrovascculaire beeldvorming
Paping-Kool, mw mr W jurist plv jurist
Poelgeest, mw dr M van arts lid gynaecoloog
Putter, prof dr H methodoloog lid medisch statisticus
Rees-Wortelboer, mw MM van proefpersonenlid lid
Roest, dr AAW kinderarts lid kinderarts
Roukens, mw dr AHE arts lid internist-infectioloog
Ruissen, mw dr AM arts lid psychiater
Slingerland, mw dr M arts lid internist-oncoloog
Steyerberg, prof dr EW methodoloog lid hoogleraar klinische biostatistiek en medische besliskunde
Swen, prof dr JJ ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Touwen, mw dr DP ethicus (vicevoorzitter) lid associate professor medische ethiek
Tushuizen, dr ME arts lid MDL-arts
Veek, mw dr SMC van der geen lid UD pedagogische wetenschappen
Veld-de Bok in 't, mw drs Y proefpersonenlid lid jurist
Velde, mw dr F de ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Veldhuijzen, mw dr JDS geen lid universitair hoofddocent
Velthoven-van Alphen, MSc, mw E van deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Velzen, mw dr M van geen lid wetenschappelijk docent / onderzoeker
Werkhoven, drs E van methodoloog lid statisticus
Wermer, mw dr MJH arts lid neuroloog
Wilms, dr EB ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (vicevoorzitter) lid ziekenhuisapotheker
Windt, mw mr drs T van der jurist lid advocaat
Zwet, dr EW van methodoloog lid medisch statisticus