METC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Contactgegevens

Secretariaat Medisch Ethische ToetsingsCommissie Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
010 703 4428
metc@erasmusmc.nl
website

Het secretariaat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een e-mail naar metc@erasmusmc.nl sturen.

Werkkring

Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de METC Erasmus MC medisch-wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van) het Erasmus MC, tenzij het onderzoek betreft dat conform artikel 2 van de WMO door de CCMO in eerste aanleg wordt beoordeeld.

De commissie toetst op basis van de WMO en overige relevante wet- en regelgeving, waaronder het ICH-richtsnoer voor Good Clinical Practice en de Verklaring van Helsinki.

In overleg met de raad van bestuur kan de commissie ook medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordelen ten behoeve van andere instellingen, waarvoor geen andere commissie in de zin van artikel 16 van de WMO aangewezen is, mits de werklast van de commissie deze extra taken toelaat. Het overzicht van instellingen waarmee afspraken zijn gemaakt, ligt ter inzage op het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website van de METC.

In geval van multicenteronderzoek waarbij het Erasmus MC als hoofdonderzoeker fungeert, wordt de kring waarvoor de commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek toetst, uitgebreid tot heel Nederland.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0* € 0* € 0*
Industrie € 2.400 € 4.800 € 600
Extern (overig) € 2.400* € 2.400* € 0*

* Indien het onderzoek op enigerlei wijze wordt gesponsord, gelden dezelfde tarieven als voor studies waarvoor de industrie de verrichter is.

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

  • Bij onderzoek dat door een bedrijf met winstoogmerk wordt ondersteund, wordt een METC fee van € 2.400 (singlecenter) of € 4.800 (multicenter) in rekening gebracht.
  • Bij een extern investigator-initiated onderzoek dat niet wordt ondersteund, wordt een METC fee van € 2.400 in rekening gebracht.
  • Bij onderzoek dat door een bedrijf met winstoogmerk wordt ondersteund, wordt een METC fee van € 600 in rekening gebracht voor amendementen (indien van toepassing, eenmaal per jaar).
  • Bij een door de industrie geïnitieerd of ondersteund geneesmiddelenonderzoek wordt ook een aparte fee in rekening gebracht door de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC (indien van toepassing).

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Kamer Beroep
Akkerhuis, dr KM arts lid cardioloog
Boere, mw dr IA arts lid II internist-oncoloog
Boersma, prof dr ir EH methodoloog lid II klinisch epidemioloog van hart- en vaatziekten
Bos, dr D methodoloog lid I epidemioloog
Broijl, mw dr A arts lid hematoloog
Bunnik-Sweijs, mw dr EM ethicus lid II medisch ethicus
Cornelissen, prof dr JJ arts (voorzitter) lid I/II internist-hematoloog
Crombag, mw dr MRBS klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Dekker, dr W den arts plv cardioloog
Dessens, mw dr AB geen lid klinisch psycholoog
Favié, dr LMA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Geleijnse, ir G deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Hertog, mw mr AM den jurist plv jurist
Jansen, dr AJG arts lid I/II internist / hematoloog
Kalkman, mw dr S ethicus lid I wetenschappelijk secretaris
Kardys, mw dr I methodoloog lid II  klinisch epidemioloog van hart- en vaatziekten
Koch, mw dr BCP ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid I/II ziekenhuisapotheker
Kompanje, dr EJO ethicus lid I klinisch ethicus
Koolen, dr SLW ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Krasemann, dr TB arts / kinderarts lid kindercardioloog
Kuy, prof dr PHM van der ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Ligthart, KWP proefpersonenlid lid vrijwilliger
Lubbers, mw mr R jurist lid II jurist
Markestijn, SC proefpersonenlid lid I gepensioneerd secretaris
Metselaar, prof dr HJ arts (vice-voorzitter) lid II MDL-arts
Paping-Kool, mw mr W jurist plv jurist
Penninkhof, mw dr JJ deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Reiss, prof dr IKM arts / kinderarts lid II neonatoloog
Rijnders, dr BJA arts plv internist / infectioloog
Rosmalen, dr J van methodoloog lid I universitair docent biostatistiek
Seppenwoolde, mw dr ir Y deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Sijs, mw dr IH van der ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker
Steenbrink, mw mr NA proefpersonenlid lid II jurist
Tilanus, prof dr HW geen (vice-voorzitter) lid chirurg n.p.
Tromp, mw drs K ethicus lid ethicus
Verhagen-van Weerden, mw mr CFB jurist plv II jurist
Vos, mw dr ir CC de deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Voskamp, mr MA jurist lid II jurist
Wierdsma, dr AI methodoloog plv socioloog / methodoloog
Wijnker, mw drs HS proefpersonenlid lid docent Frans / tekstschrijver
Witsenburg, dr M arts / kinderarts lid I kinderarts / congenitaal cardioloog