METC Academisch Ziekenhuis Maastricht / Universiteit Maastricht

Contactgegevens

Mw mr RCW van Gils
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
043 387 6009
secretariaat.metc@mumc.nl
website

Werkkring

De METC azM/UM beoordeelt voorgenomen WMO-onderzoek waarvan het academisch ziekenhuis Maastricht, Maastricht University of een daaraan gelieerde instelling de verrichter is en/of waarvan het azM en/of Maastricht University uitvoerder is en dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van):

 • Het Maastricht UMC+: het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en/of de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML/UM);
 • Maastricht University waar het betreft de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN/UM), tenzij het onderzoek betreft dat conform artikel 2, tweede lid, onder b van de WMO door de CCMO in eerste aanleg dient te worden beoordeeld.
 • Voor zover daarover door de commissie in overleg met de Raad van Bestuur afspraken zijn gemaakt, kan de commissie op overeenkomstige wijze werkzaam zijn ten behoeve van voorgenomen WMO-onderzoek waarbij een andere instelling die werkzaam is voor de gezondheidszorg in Nederland de verrichter en/of uitvoerder is.
 • In geval van multicenteronderzoek waarbij de commissie als oordelende METC fungeert, wordt de kring van instellingen waarvoor de commissie voorgenomen WMO-onderzoek beoordeelt, uitgebreid tot alle deelnemende centra in Nederland.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker
 • eerste en tweede geldstroom:
  € 0
 • derde geldstroom:
  € 2.000 of € 2.500
 • eerste en tweede geldstroom:
  € 0
 • derde geldstroom:
  € 2.500 tot € 4.000
 • eerste en tweede geldstroom:
  € 0*
 • derde geldstroom:
  € 500*
Industrie € 2.000 of € 2.500 € 2.500 tot € 4.000 € 500*
Extern (overig) € 2.000 of € 2.500 € 2.500 tot € 4.000 € 500*

* Dit is een jaarlijks bedrag, ongeacht het aantal in te dienen substantiële/inhoudelijke amendementen.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Kamer Beroep
Amelsvoort, dr ir L van methodoloog plv lid universitair docent
Bastiaenen, mw dr CHG methodoloog lid II epidemioloog B
Bongers, mw mr LMH jurist plv II onderzoeker / docent gezondheidsrecht
Bours, dr MJL methodoloog lid universitair hoofddocent
Croes, dr S ziekenhuisapotheker lid I ziekenhuisapotheker
Dompeling, prof dr E kinderarts plv I/II kinderarts
Gemert, prof dr WG van arts lid (kinder)chirurg
Geurts, mw dr ir SME methodoloog plv lid epidemioloog
Gietema, mw dr HA arts lid I radioloog
Gommer, dr ED deskundige medische hulpmiddelen lid I/II klinisch fysicus
Gorissen, mw mr J jurist lid I advocaat
Heilhof, mw mr N jurist lid II advocaat
Horstkötter, mw dr D ethicus lid I filosoof / ethicus
Jacobs, J proefpersonenlid plv  teamleider PSW
Janssen, dr PKC klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid II klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Jöbsis, dr Q arts / kinderarts lid II kinderarts
Joris, dr PJ geen plv universitair docent
Knibbe, mw dr M ethicus plv lid docent
Kooi, mw prof dr EM deskundige medische hulpmiddelen lid I/II klinisch fysicus
Kuijk, dr SMJ van methodoloog lid I/II klinisch epidemioloog / methodoloog
Laar, dr EFJ van de ethicus lid II klinisch ethicus
Leentjens, prof dr AFG arts lid I hoogleraar neuropsychiatrie
Masclee, prof dr AAM arts (voorzitter) lid I MDL-arts
Oude Wansink, drs MJ proefpersonenlid lid II zelfstandig ondernemer
Pasman-de Roo, mw drs KIH proefpersonenlid lid I coach / trainer
Plasqui, dr G geen lid II universitair docent humane biologie en bewegingswetenschappen
Schouten, prof dr HC arts (vice-voorzitter a.i.) lid II emeritus hoogleraar interne geneeskunde ihb de hematologie
Smits, prof dr LJM methodoloog plv I/II epidemioloog / hoogleraar
Talma, mw mr R jurist plv I jurist
Thijs, dr C methodoloog lid I epidemioloog / arts maatschappij en gezondheid n.p.
Vanmolkot, dr FHM klinisch farmacoloog lid I internist / klinisch farmacoloog
Vermeeren, mw dr A geen lid II universitair docent psychologie en neurowetenschappen
Wong, dr DR klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker