Medical Research Ethics Committees United (MEC-U)

Contactgegevens

Het secretariaat
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
088 320 8784
info@mec-u.nl
website

Werkkring

De participerende instellingen van de Medical Research Ethics Committees United (MEC-U) zijn het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht-Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht-Zeist-Doorn, het Maasstadziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort-Baarn en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.

Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de MEC-U onderzoeksprotocollen aangaande:

  • voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt;
  • voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam buiten de genoemde instellingen valt;
  • in het kader van multicentertrials, voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zowel onder verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt als onder de verantwoordelijkheid van medewerkers buiten de genoemde instellingen.

Tarieven

Indiener Beoordeling nieuw onderzoeksvoorstel Amendement Abonnementskosten per studie per jaar
Lokale onderzoeker* € 0 € 0 € 0
Industrie € 3.500

€ 500

€ 500
Extern (overig) € 1.500

€ 250

€ 250
Indiener Beoordeling WMO-plichtigheid nieuw onderzoeksvoorstel Beoordeling WMO-plichtigheid amendement
Lokale onderzoeker* € 0 € 0
Industrie € 250 € 125
Extern (overig) € 125 € 50

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

* Onderzoekers uit participerende centra, te weten het St. Antonius Ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Maasstadziekenhuis, het Meander Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.

NB Indien de MEC-U niet over voldoende expertise beschikt om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen en zij een (of meerdere) extern deskundige(n) moet inhuren, worden de kosten hiervan doorbelast aan de indiener.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Arends, ir AJ geen lid klinisch fysicus
Balemans, dr WAF kinderarts lid kinderarts-pulmonoloog
Beenackers-Coebergh, mw mr MGTA jurist lid jurist
Berg- de Bakker, mw dr ir BI van den geen lid klinisch fysicus
Bergh, mw mr WAAM van den jurist plv jurist
Bregman, drs A proefpersonenlid plv sr accountmanager Bijzonder Beheer
Broeders-de Kok, mw drs DC proefpersonenlid lid zelfstandig ondernemer
Broek, dr MPH van den klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Brusse-Keizer, mw MGJ methodoloog lid epidemioloog
Budiharto, dr T arts lid radiotherapeut
Buijsen, prof mr dr MAJM ethicus lid hoogleraar gezondheidsrecht
Burger, dr JWA arts lid chirurg
Chakhssi, dr F geen lid psycholoog
Dalhuisen, mr P jurist lid jurist
Deenen, dr MJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Derix, mw dr MMA geen lid psycholoog
Dries, ir WJF geen lid klinisch fysicus
Eussen, dr MLJM arts plv psychiater
Franssen, dr EJF klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Groeneweg, dr M kinderarts lid kinderarts
Groenink, mr drs BJ jurist lid jurist / juridisch manager
Grouls, dr RJE klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (voorzitter) lid ziekenhuisapotheker
Habraken, J geen lid klinisch fysicus
Harmsze, mw dr AM ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Hoogen, G van den proefpersonenlid lid patiëntencontactpersoon
Houterman, mw drs S methodoloog lid methodoloog B
Huis in 't Veld, mw dr MHA geen lid onderzoeksmanager
Hulst, mr EH jurist lid universitair docent gezondheidsrecht
Hummel, mw dr TZ kinderarts plv kinderarts
Jans, dr JMNE proefpersonenlid lid docent ethiek
Janssen, mw dr MJA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Kelder, dr JC methodoloog lid klinisch epidemioloog / arts
Laar, dr EFJ van de ethicus (vicevoorzitter) lid klinisch ethicus
Lagerburg, mw dr ir V geen lid klinisch fysicus
Lankheet, mw dr AG ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Lim, mw NSL proefpersonenlid lid medisch administrateur n.p.
Loth-Stevens, mw AEH proefpersonenlid lid verpleegkundige n.p.
Luijn, mw dr HEM van ethicus plv directeur NIOP
Movig, dr KLL ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Nagel, mw dr JEL van der arts lid psychiater
Nickel, drs PJ ethicus lid universitair docent
Noordzij, dr PG arts lid anesthesioloog
Ottovay, mw mr ZK jurist lid juridisch adviseur
Palen, prof dr JAM van der methodoloog lid klinisch epidemioloog
Pasker-de Jong, mw dr PCM methodoloog lid stafadviseur /epidemioloog
Peeters, mw dr MYM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Ramshorst, dr B van arts (voorzitter) lid chirurg
Ridder, mw dr MAJ de methodoloog plv statisticus
Rooij, mw dr LGM van arts / kinderarts lid kinderarts
Santvoort, dr HC van arts lid gastrointestinaal chirurg
Scharnhorst, dr V geen lid klinisch chemicus
Schipper, mw mr WJ jurist lid jurist
Schonewille, dr WJ arts lid neuroloog
Schreuder-Hoenkamp, mw mr MEF proefpersonenlid lid
Sladek, dr ir REJ geen lid klinisch fysicus
Spijker, mw drs GJH proefpersonenlid lid associate lector
Swol, dr CFP van geen lid klinisch fysicus
Thiel, mw dr GJMW van ethicus plv universitair docent medische ethiek
Tjepkema-Cloostermans, mw dr MC geen lid technisch geneeskundige neurologie
Valk, dr PDLPM van der arts lid longarts
Vermeer, mw dr M methodoloog lid epidemioloog
Vlies, dr CH van der arts lid chirurg
Zaag-Loonen, mw dr HJ van der methodoloog lid arts / epidemioloog
Zee, mw dr BI van der ethicus lid ethicus
Zee, dr JS van der arts lid longarts