Homepage-afbeelding

Nieuwsbrief CCMO: Europese benchmark klinische studies | CCMO is verhuisd | Patiëntenparticipatie | Landelijk Trial Register

In deze nieuwsbrief:

Startsein voor Europese benchmark klinische studies

Een groep van publieke en private organisaties slaat de handen ineen voor een benchmark van geneesmiddelenstudies in de klinische fases. Doel is inzicht te verkrijgen in het Nederlandse landschap van klinische studies en een vergelijking te maken met andere landen in Europa.

De opdrachtgevers, Health~HollandFASTInvest-in-HollandCCMODCRFACRON en de VIG* willen Nederland aantrekkelijker maken voor het organiseren, toetsen en uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek. ‘We zijn blij dat we onze expertise en krachten kunnen bundelen en kijken enorm uit naar de resultaten’, aldus de gezamenlijke partijen.

Lees het volledige nieuwsbericht: Startsein voor Europese benchmark klinische studies.

CCMO is verhuisd naar een nieuwe locatie

Na een aantal jaren gehuisvest te zijn in De Resident, het hoofdgebouw van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is de CCMO verhuisd naar een nieuwe locatie: Bezuidenhoutseweg 30. Dit monumentale pand bevindt zich eveneens dichtbij station Den Haag Centraal. De postbus van de CCMO en het telefoonnummer blijven ongewijzigd. U kunt alle contactgegevens vinden op onze pagina Contact.

Vanaf 1 maart 2023 patiëntenparticipatie in het onderzoeksdossier

De CCMO heeft in het kader van haar programma Patiëntenparticipatie vragen over patiëntenparticipatie ontwikkeld die vanaf 1 maart 2023 worden opgenomen in het onderzoeksdossier. Patiëntenparticipatie is vooralsnog niet verplicht, maar als er geen patiënten worden betrokken bij het onderzoek, dient de indiener dit wel te beargumenteren. De vragen zijn van toepassing op alle nationale klinische studies. Voor informatie over het programma Patiëntenparticipatie en toelichting op de vragen in het onderzoeksdossier, gaat u naar: Patiëntenparticipatie op de website van CCMO. Hier vindt u ook informatie over de Raad van Proefpersonen die de CCMO voornemens is op te zetten en informatie over het vergroten van de rol van proefpersonenleden in de toetsingscommissies.

Voorlichtingsbijeenkomst

De CCMO organiseert een (tweede) online bijeenkomst op maandag 13 februari 11:00 – 12:30. Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en een onderzoeker zullen voorbeelden presenteren van hun activiteiten m.b.t. patiëntenparticipatie in onderzoek. Voor de bijeenkomst zijn nog enkele plekken beschikbaar. U kunt zich aanmelden via patientenparticipatie@ccmo.nl o.v.v. uw naam. De CCMO stuurt u vervolgens de Webex-link.

Landelijk Trial Register is online

De website van het nieuwe Landelijk Trial Register (LTR) is beschikbaar vanaf 15 december 2022. Het LTR heeft uiteindelijk als doel al het klinisch onderzoek in Nederland inzichtelijk te maken in één register. Momenteel bevat het alleen de gegevens uit het oude Nationaal Trial Register (NTR). Stapsgewijs zal het LTR worden uitgebreid met gegevens uit andere registers. 

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

E ccmo@ccmo.nl
T 070 340 6700