Homepage-afbeelding

Nieuwsbrief CCMO: Tarieven 2023 voor CTR, MDR en IVDR | Nieuw logo CCMO

In deze nieuwsbrief:

Tarieven 2023: beoordeling onderzoek onder CTR, MDR en IVDR

Het ministerie van VWS heeft de tarieven voor 2023 vastgesteld voor de medisch-ethische beoordeling van onderzoek in Nederland dat valt onder de CTR, MDR en IVDR. Deze landelijke tarieven gaan gelden voor beoordelingen door de erkende METC’s en de CCMO. Voor de beoordeling van overig medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland blijven de overige tarieven van toepassing.

Voor meer informatie: Ga naar de tarieven.

CCMO werkt aan verbeterde digitale toegankelijkheid

Om de digitale toegankelijkheid van haar website te verbeteren heeft de CCMO een nieuw logo ontwikkeld met contrasterende kleuren.

De CCMO vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot haar informatie. Daarom besteedt ze veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van contrasterende kleuren op de website en in het logo, zodat de informatie op de CCMO-website beter toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking.

CCMO - Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

E ccmo@ccmo.nl
T 070 340 6700