Eerste stap gezet in de ontwikkeling van de nieuwe PIF-template

Begin dit jaar is de CCMO het project ‘Toegankelijke PIF’ gestart in samenwerking met Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Middels een brede uitvraag is input opgehaald vanuit het veld. Met deze input heeft het design team in co-creatie de eerste stappen  gezet in de ontwikkeling van een nieuw model van de PIF (Proefpersonen Informatie Formulier/ Participant Information Form).

De nieuwe PIF-template heeft als doel belangrijke informatie over een medisch-wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en inclusief te maken voor alle eventuele proefpersonen. Het is cruciaal dat de proefpersonen een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over deelname, waarbij iedereen gelijke kansen en rechten heeft op deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

In de brede uitvraag naar de wensen en behoefte voor de template bij professionals en proefpersonen kwamen talloze suggesties naar boven, die als input meegenomen zijn in de bijeenkomsten voor de drie stakeholdergroepen: proefpersonen en taalambassadeurs, toetsers en (ondersteuners van) onderzoekers / sponsoren / verrichters. De stakeholdergroepen zijn bemenst met ervaringsdeskundigen vanuit NFU, STZ, VIG, ACRON, PON, ZonMw, V&VN, Patiënten Federatie en NFK.

Met de input  uit de stakeholdergroepen is het design team maandag 11 september aan de slag gegaan. Het design team bestaat uit vertegenwoordigers vanuit elke stakeholdergroep, een taalambassadeur, een jurist en een ethicus (beiden METC-lid).

Belangrijkste uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten die vanuit de stakeholdersgroepen worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe PIF zijn:

  • alleen die informatie opnemen die van belang is voor de proefpersoon
  • digitaal toegankelijke PIF
  • gedoseerde informatie
  • duidelijke toetsingscriteria

Bij het opstellen van de nieuwe template in oktober en november zal het design team de nieuwe opzet testen bij de stakeholder groepen.