Nieuwe versie CCMO-richtlijn Toetsing geschiktheid onderzoeksinstelling beschikbaar

De nieuwe versie van de CCMO-richtlijn Toetsing geschiktheid onderzoeksinstelling is vanaf 4 augustus 2023 beschikbaar op de CCMO-website. 

De belangrijkste reden voor publicatie van deze nieuwe versie van de richtlijn is de door de DCRF herziene versie van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) die deel uitmaakt van de CCMO-richtlijn. 

Doel van de herziening van de VGO was om het document beter te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van de deelnemende centra. Nieuw in de VGO is bijvoorbeeld de vervanging van ‘VGO deel A’ en ‘deel B’, door respectievelijk ‘Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)’ en ‘Bijlagen’.

Gebruik van de nieuwe richtlijn (en daarmee van de herziene versie van de VGO) is verplicht sinds 1 juni 2023.