In memoriam: Henk Visser

Tot ons grote verdriet ontvingen wij het bericht dat onze oud-voorzitter prof. dr. Henk Visser op zaterdag 25 maart 2023 is overleden.

Na de oprichting van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in 1999,  heeft voorzitter van het eerste uur Henk Visser de CCMO in haar eerste periode met grote inzet en betrokkenheid geleid. De verschillende belangen die destijds speelden trad hij met open vizier tegemoet.Henk was principieel en duidelijk en stond voor ‘zijn’ commissie. Met zijn bestuurlijke kwaliteiten en uitgebreide kennis van en ervaring in de medisch-wetenschappelijke wereld, heeft hij de CCMO door deze beginjaren geloodst. Als kinderarts ging zijn bijzondere belangstelling uit naar onderzoek met minderjarigen. Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw liet Henk  van zich horen in het debat over niet-therapeutisch onderzoek voor specifiek kinderen en wilsonbekwame volwassenen. Hij keerde zich tegen het voorstel van de Tweede Kamer voor een volledig verbod hiervoor en pleitte voor het belang van niet-therapeutisch onderzoek specifiek voor minderjarige en wilsonbekwame patiënten. Henk stond voor zijn zaak. Dit bleek wederom toen er door de komst van Europese wetgeving een verandering dreigde van het Nederlandse geïntegreerde toetsingssysteem. Hij bleef volharden in zijn standpunt dat beoordeling van de medisch-wetenschappelijke en ethische aspecten van onderzoeksvoorstellen niet los van elkaar kunnen worden gezien en dreigde met zijn aftreden.

Henk kon streng zijn, maar hij was nooit onredelijk en altijd bereid om met goede argumenten van zijn standpunten af te wijken. Hij had oprechte belangstelling voor de mensen om hem heen. Met zijn duidelijke visie en scherpzinnigheid was Henk een inspirerende voorzitter die de CCMO in de basis heeft gevormd.  

Henk bleef tot op hoge leeftijd zeer betrokken bij de medisch-ethische toetsing van onderzoek. Nog afgelopen jaar publiceerde hij samen met de eerste algemeen secretaris van de CCMO, Marcel Kenter,  een boek over de geschiedenis van de medisch-ethische toetsing in Nederland en de positie van de CCMO. 

Henk Visser heeft veel voor de CCMO betekend.

Namens de CCMO,

Joop van Gerven, voorzitter
Stan van Belkum, algemeen secretaris/directeur