Landelijk Trial Register is online

De website van het nieuwe Landelijk Trial Register (LTR) is beschikbaar vanaf 15 december 2022. Het LTR heeft uiteindelijk als doel al het klinisch onderzoek in Nederland inzichtelijk te maken in één register. Momenteel bevat het alleen de gegevens uit het oude Nationaal Trial Register (NTR). Stapsgewijs zal het LTR worden uitgebreid met gegevens uit andere registers. 

De gegevens in het LTR

Het LTR toont momenteel uitsluitend de onderzoeken die in het oude Nationaal Trial Register (NTR) zijn geregistreerd. Alle gegevens zijn ongewijzigd overgenomen en kunnen vooralsnog niet aangepast worden. Er worden functionaliteiten ingebouwd zodat dit op termijn wel mogelijk zal zijn. Indien u nu wijzigingen wilt doorvoeren, kunt u op de website van LTR lezen wat u het beste kunt doen.

Registratie nieuw onderzoek

Het is op dit moment nog niet mogelijk nieuw onderzoek in LTR te registreren. Voor de registratie van nieuw onderzoek kan gekozen worden uit één van de erkende WHO-registers zoals bijvoorbeeld ClinicalTrials.gov. De volledige lijst met erkende registers vindt u op Primary registries in the WHO registry network.

Toekomst van het LTR

Het LTR zal naast alle gegevens uit het NTR ook alle gegevens uit ToetsingOnline overnemen. Komend jaar worden ook de onderzoeken uit CTIS toegevoegd. Daarnaast wordt het op termijn mogelijk om nieuw onderzoek in het LTR te registreren, het gaat dan zowel om WMO- als om niet-WMO-onderzoek. In de toekomst zullen ook onderzoeken uit Eudamed worden toegevoegd. Zodra het LTR volledig gerealiseerd is, zal de CCMO erkenning van het register bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aanvragen. Aanpassingen van het LTR worden gemeld op de website van het LTR.