CCMO aan de slag met patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek

Om patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek te bevorderen start de CCMO een programma om samen met andere partijen actief aan de slag te gaan. Patiëntenparticipatie komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Daarom staat dit onderwerp hoog op de agenda van de CCMO.

“Het doel van de gezondheidszorg is om het dagelijks leven van patiënten te verbeteren,” zegt CCMO-voorzitter Joop van Gerven. “Door patiënten vanaf het begin mee te laten denken en meebeslissen over klinisch onderzoek kunnen we dit positieve effect vergroten.”

Patiëntenparticipatie kan meerdere voordelen hebben, zoals verbeterde inclusie van proefpersonen, minder uitvallen van proefpersonen tijdens het onderzoek, en onderzoek dat beter aansluit op de behoeftes van patiënten.

Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vier betrokken partijen: patiëntenverenigingen, opdrachtgevers, onderzoekers en toetsende instanties. Deze partijen gaan samen met de CCMO aan de slag om vier doelen te bereiken:

  1. Een grotere rol voor patiënten bij het opstellen van onderzoeksprotocollen en bij het evalueren tijdens het onderzoek
  2. Versterking van de rol van proefpersonenleden in de toetsingscommissies
  3. Intensievere samenwerking CCMO met relevante partijen
  4. Meer inzicht in patiënt-geïnitieerd onderzoek

Om deze doelen te bereiken organiseert de CCMO de komende periode gesprekken met de betrokken partijen om met elkaar te bepalen wat er moet gebeuren om patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek te bevorderen. Hierbij volgen we de Europese ontwikkelingen op de voet. Het uiteindelijke doel is dat patiënten van begin tot eind een actievere rol krijgen in het proces, zodat klinisch onderzoek nog beter wordt.